معرفی سه گونه یPratylenchoides magnicauda، Trophurus minnesotensis و Xiphinema basilgoodeyi برای فون نماتدهای ایران از مزارع و باغات دشت اردبیل

Publish Year: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 28

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JAEN-79-93_005

تاریخ نمایه سازی: 23 شهریور 1401

Abstract:

در بررسی که به منظور شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع و باغات دشت اردبیل شامل شهرستانهای نیر، نمین و اردبیل صورت گرفت، در مجموع تعداد ۲۶ گونه که ۲۲ گونه متعلق به زیر راسته ی Tylenchina و چهار گونه از زیر راسته ی Dorylamina مورد شناسائی قرار گرفت که از بین آنها گونههای Pratylenchoides magnicauda از باغ سیب، Trophurus minnesotensis از مزارع سیبزمینی، کلزا، گندم و یونجه و Xiphinema basilgoodeyi از باغات سیب و گردو برای فون نماتدهای ایران جدید هستند که مشخصات، اندازه ها و تصاویر آن ها ارائه می گردد.

Authors

المیرا قهرمانی نژاد میانجی

دانشکده کشاورزی، گروه گیاه پزشکی، دانشگاه تبریز

غلامرضا نیکنام

دانشکده کشاورزی، گروه گیاه پزشکی، دانشگاه تبریز

زهرا تنهامعافی

موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران