بررسی تاثیر منابع و مقادیر مختلف نیتروژن بر خواص کمی و کیفی دو رقم پیاز

Publish Year: 1384
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 40

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_AREO-19-2_005

تاریخ نمایه سازی: 23 شهریور 1401

Abstract:

به منظور بررسی اثر مقادیر و منابع نیتروژن بر عملکرد و خواص کیفی دو رقم پیاز، آزمایشی به صورت شامل فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۳۲ تیمار و در سه تکرار پیاده شد. فاکتور اول شامل عنصر نیتروژن در چهار سطح (۵۰، ۱۲۰، ۱۸۰، ۲۴۰) کیلوگرم در هکتار و فاکتور دوم شامل منابع ازت، اوره، نیترات آمونیوم، اوره با پوشش گوگردی و اوره فرم و فاکتور سوم رقم شامل دو رقم پیاز سفید قم و قرمز ری در ایستگاه تحقیقات خسروشهر بر سری خاک Fine Mixed Calcareous Fluventic Xerorthents به اجراء درآمد. در رابطه با مقادیر نیتروژن بیشترین عملکرد سوخ پیاز (۷۸ تن در هکتار) در سطح کودی N۲۴۰ بدست آمد ولی بین سطوح کودی N۲۴۰ , N۱۸۰   اختلاف معنی داری از نظر تاثیر بر عملکرد محصول مشاهده نشد (). در رابطه با اثر منابع کود نیتروژن با وجود اینکه بیشترین عملکرد سوخ پیاز (۶۹ تن در هکتار) از کاربرد کود اوره فرم بدست آمد، ولی اختلاف معنی داری بین منابع کودی اوره فرم و اوره با پوشش گوگردی مشاهده نشد در نهایت کودهای اوره فرم و اوره با پوشش گوگردی برتری محسوسی نسبت به اوره از خود نشان دادند. بیشترین عملکرد از کاربرد ۱۸۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار از منبع اوره از رقم سفید قم حاصل شد. در مجموع پیاز سفید قم عملکرد بیشتری نسبت به قرمز ری نشان داد. بیشترین درصد غده های از بین رفته در سطح کودی N۲۴۰ اندازه گیری شد. همچنین بالاترین درصد غده های از بین رفته از کاربرد کود اوره در مقایسه با سایر منابع کود نیتروژن حاصل گردید. رقم قرمز ری نسبت به سفید قم درصد مواد جامد محلول کل بیشتری نشان داد. بیشترین میزان نیترات، اندازه گیری شده در سوخ پیاز ۴۱۰ (میلی گرم در کیلوگرم بر مبنای وزن تر) در سطح کودی N۲۴۰ اندازه گیری شد. همچنین بالاترین غلظت نیترات از رقم سفید قم نسبت به قرمز ری بدست آمد. بیشترین طول سوخ پیاز در سطح کودی N۲۴۰ اندازه گیری شد. بیشترین میزان تندی، از کاربرد ۲۴۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن از رقم قرمز ری بدست آمد. همچنین بیشترین میزان تندی در قبال انواع کود نیتروژن مصرفی از کاربرد کود اوره با پوشش گوگردی حاصل شد. میزان تندی پیاز قرمز ری بیشتر از سفید قم اندازه گیری شد. همچنین بیشترین میزان وزن تک پیاز از سطوح کودیN۲۴۰  و N۱۸۰   بدست آمد.

Authors

احمد بایبوردی

عضو عیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجانشرقی

محمدجعفر ملکوتی

استاد دانشگاه تربیت مدرس

سعید سماوات

عضو هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • آمارنامه جهادکشاورزی، سال .۱۳۸۱. انتشارات سازمان ...
 • امامی، عاکفه. ۱۳۷۵. روشهای تجزیه برگ. جلد اول، موسسه تحقیقات ...
 • بای بوردی، احمد و محمدجعفر ملکوتی. ۱۳۷۹. نقش تغذیه صحیح ...
 • بای بوردی، احمد و محمدجعفر ملکوتی. ۱۳۷۹. اثربخشی منابع و ...
 • بای بوردی ، احمد و محمدجعفر ملکوتی. ۱۳۷۸. تاثیر ازت، ...
 • بای بوردی، احمد و محمدجعفر ملکوتی. ۱۳۷۷. اثر منابع کود ...
 • بای بوردی، احمد و محمدجعفر ملکوتی. ۱۳۷۸. ضرورت مصرف بهینه ...
 • طباطبائی، سید جلال و محمد جعفرملکوتی. اثر مقادیر مختلف اوره ...
 • مرجانی، حسن و محمد جعفر ملکوتی. ۱۳۷۸. تعیین مناسب ترین ...
 • ملکوتی، محمدجعفر. نواب زاده،محمد. سید محمدرضا هاشمی.۱۳۷۶. بررسی اثرات سطوح ...
 • نوری مقدم، رحیمه، عاکفه امامی. ۱۳۷۴. اثرات کودهای NPK در ...
 • Al- Moshileh, A.M. ۲۰۰۱. Effect of nitrogen, phosphorous and potassium ...
 • Batal, K.M. ۱۹۹۱. Effects of nitrogen sources, rate and application ...
 • Batal, K.M., Bondari, K., Granberry, D.M., and D.G. Mullinix. ۱۹۹۴. ...
 • Brewester, J.L. and, H.A. Butler. ۱۹۸۹. Effects of nitrogen supply ...
 • Brown, B.D. and A.J. Hornbacher. ۱۹۸۸. Sulfur- coated urea as ...
 • Colberg, O. and A.Beale. ۱۹۹۱. Four levels of nitrogen fertilization ...
 • Gabal, M.R. ۱۹۸۰. Studies on the response of Peprik varieties ...
 • Haggag, M.E.A., Rizk, M.A, Nagras, A.M. and A.S.A, Abo-El- Hamad. ...
 • Leilah, A.A. and A.K. Mostafa. ۱۹۹۳. Response of onion CV ...
 • Ingle, V.G. and P. B. ۱۹۹۳. Effect of different levels ...
 • Lorenz, O.A. ۱۹۷۸. Potential nitrate levels in edible plants part. ...
 • Maier, N.A., Duhlenburg. P. and T.K. Twigalen. ۱۹۹۰. Effect of ...
 • Lipinski, V.M., Gaviola, C.C Martinez, A. Alaria, M. Maza. ۲۰۰۲. ...
 • Ondes, A.D. and S. Zabunoglu. ۱۹۹۱. The effect of various ...
 • Possingham, J.V. ۱۹۶۵. Mineral nutrition and amino acid in tomato ...
 • Rajput, J. M & K.T. Sadawarte. ۱۹۹۳. Effect of nitrogen ...
 • Shen, M.B. Zhai, H. and J.Li. Dong. ۱۹۸۲. Studies on ...
 • Sullivan D.M., J.M. Hart and N.W. Christensen. ۱۹۹۹. Nitrogen uptake ...
 • Singh, J and B.S, Dankhar. ۱۹۹۱. Effect of nitrogen, potash ...
 • Tindal, T.A. and K. Gower. ۲۰۰۰. Controlled- release fertilizer use ...
 • Wiedenfeld, R. ۱۹۸۶.Wiedenfeld, R.P. ۱۹۸۶. Rate, timing and slow- release ...