بررسی رابطه سبک های مدیریتی مدیرانو پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 61

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HEPCONF01_185

تاریخ نمایه سازی: 23 شهریور 1401

Abstract:

سال های متمادی است که محققان و پژوهشگران، مطالعات فراوانی در مورد عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان انجام داده اند؛ چرا که بخش اعظمی از بودجه جوامع صرف تحصیل کودکان و نوجوانان می شود و پژوهش های زیادی به بررسی عوامل مختلفی که می تواند بر پیشرفت تحصیلی تاثیر داشته باشد، اختصاص یافته است. از میان همه عوامل تاثیرگذار، سبک مدیریتی مدیران در مدارس از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ تا آنجا که اگر همه امکانات لازم برای پیشرفت تحصیلی یک دانش آموز فراهم باشد اما سبک مدیریتی یک مدیر در مدرسه کارآمد نباشد؛ تمامی امکانات مذکور، کارایی خود را از دست خواهند داد. بنابراین نقش رهبری مدیران در اثربخشی پیشرفت دانش آموزان بسیار مهم و حائز اهمیت است.بر این اساس در این پژوهش سعی شده است تا با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی و با استناد به بررسی و تحلیل یافته های حاصل از تحقیقات انجام گرفته، ارتباط سبک های مدیریتی مدیران و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مورد بررسی قرار گیرد.نتایج حاصل شده در این مقاله نشان می دهد که رابطه سبک مدیریت مدیران و پیشرفت تحصیلی دانش-آموزان به صورت غیرمستقیم است. در واقع مدیر مدرسه با اتخاذ تدابیر و تصمیماتی که بر مبنای سبک مدیریتی خود در پیش می گیرد بر دانش آموزان تاثیر می گذارد.در این مقاله سه نوع سبک مدیریتی شامل سبک مدیریت سنتی، مشارکتی و تحولی مورد مطالعه قرار گرفت. بر اساس بررسی داده های بدست آمده، سبک مدیریت سنتی "بد"، سبک مدیریتی مشارکتی "خوب" و سبک مدیریتی تحولی "عالی" به لحاظ تاثیرات مثبت بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ارزیابی شد.

Authors

رحمان سعادتی فر

کارشناس ارشد رشته مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد واحد بهبهان

لیلا پندارکلایه

کارشناس رشته علوم تربیتی، دانشگاه سیستان و بلوچستان