نقش رنگ ها در قوه تفکر و یادآوری دانش آموزان در مقطع ابتدایی(مهر شهر ،کرج)

Publish Year:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

40

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HEPCONF01_235

تاریخ نمایه سازی: 23 شهریور 1401

Abstract:

نقش رنگ در تفکر و یادآوری دانش آموزان دختر ابتدایی است. هدف این پژوهش یافتن رابطه بین رنگ و حافظه است. روش تحقیق آزمایشی بوده و از شیوه پیش آزمون و پس آزمون استفاده شده است. جامعه آماری در تحقیق حاضر شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه دوم ابتدایی است. در انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده و نمونه از ۶۰ نفر دانش آموز پایه دوم آموزشگاهی دخترانه در منطقه مهرشهر کرج تشکیل شده است. برای تعیین صحت در درستی فرضیات پژوهش همچنین از روش های میدانی و منابع کتابخانه ای بهره گیری شده است و از آزمایش دانش آموزان در آزمون تاثیرات رنگ در حافظه استفاده شده است که مشاهدات و یافته ها در بخش نتایج به وضوح برای مخاطبین در دسترس است.این پژوهش اهداف فرعی نیز به دنبال خود داشته است که یکی از مهم ترین آنها شناسایی تاثیراتی است که رنگ ها در ذهن دانش آموز ایجاد می کند.

Authors

شقایقموسوی
شقایق موسوی

دانشجو کارشناسی آموزش علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان مازندران