مطالعه ای بر ارتباط گرایشات راهبردی و استراتژیک، عملکرد و بازدهی نوآورانه و نقش شاخص های میانجی مدیریت بازاریابی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 49

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

INCMET01_050

تاریخ نمایه سازی: 23 شهریور 1401

Abstract:

هدف این مقاله، ارزیابی ارتباط گرایشات راهبردی شرکت، مدیریت بازاریابی بر اساس روش های آمیخته بازاریابی و بهره وری نوآوری می باشد. ما سه نوع گرایش استراتژیکی را ارزیابی می کنیم: مشتری، تکنولوژی و تکنولوژی محوری / مشتری مداری ترکیبی. ما به آنالیز تاثیر مستقیم آنها بر بازده نوآوری و نیز تاثیر میانجی مدیریت بازاریابی از بابت آمیخته بازاریابی بر این ارتباط می پردازیم. ما فرضیات خود درباره نمونه متشکل از ۱۶۰۳ شرکت تولیدی را آزموده و نشان می دهیم که سازمانهایی با فناوری گرایی/ مشتری مداری ترکیبی، بهتر از سازمانهایی با فناوری گرایی به تنهایی عمل می کنند. همچنین نشان می دهیم که اثر میانجیگر مدیریت بازاریابی در تقویت موفقیت نوآوری برای تمام جهت گیریها مثبت است ولی برای سازمانهایی با فناوری گرایی، بیشتر مثبت می باشد. در نهایت، ما متوجه شدیم که با توسعه همزمان عناصر آمیخته بازاریابی، تاثیر میانجی مدیریت بازاریابی بر ارتباط بین جهت گیری و عملکرد، افزایش می یابد.

Authors

فاطمه همتی

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حسابداری- MBAو DBA مدیریت عالی کسب وکار ،دانشگاه پیام نورری-موسسه آموزش عالی بهار، تهران ،ایران