برآورد و پیشگویی بیزی پارامترهای توزیع نمایی یک و دو پارامتری بر اساس نمونه های سانسور شده مضاعف نوع دوم از آماره های ترتیبی دنباله ای

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 149

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ISS-19-1_006

تاریخ نمایه سازی: 25 شهریور 1401

Abstract:

در این مقاله، آماره های ترتیبی دنباله ای معرفی می شوند، سپس بر اساس نمونه سانسور شده مضاعف نوع دوم از آماره های ترتیبی دنباله ای، برآوردگر بیز برای پارامترهای توزیع نمایی یک و دو پارامتری تحت فرض توزیع پیشین گامای وارون و تابع زیان توان دوم خطا به دست آمده و هم چنین پیشگویی بیزی زمان های شکست آتی بررسی شده است. در ادامه، در مثالی کاربردی برآوردگر بیز و برآوردگرهای غیر بیزی هم چون بهترین برآوردگر ناریب خطی (BLUE) و برآوردگرهای ماکسیمم درستنمایی تقریبی (AMLE) به دست آورده می شوند.

Keywords:

sequential order statistics , multiply Type-II censoring , Bayesian estimators , Bayesian prediction , Best Linear Unbiased Estimator , Approximate Maximum Likelihood Estimator , آماره های ترتیبی دنباله ای , سانسور مضاعف نوع دوم , برآورد بیز , پیشگویی بیز , بهترین برآوردگر نااریب خطی , برآوردگر ماکسیمم درستنمایی تقریبی.

Authors