کاربرد های تست lal

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 70

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_RSET-8-1_004

تاریخ نمایه سازی: 27 شهریور 1401

Abstract:

مقاله مروری

Authors

پریسا بیگدلی

کارشناسی ارشد فیزیولوژی جانوری دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل؛ ایران

عزت نوری زاده

استادیار دانشگاه محقق اردبیلی دانشکده علوم گروه زیست شناسی، اردبیل