تحلیل دینامیکی سازه ی موشک هدایت شونده

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 55

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_RSET-8-1_009

تاریخ نمایه سازی: 27 شهریور 1401

Abstract:

در این مقاله معتبرسازی مدل، بوسیله کنترل همگرایی در ساخت ماتریس جرم و سختی و کنترل شکل مودها و مقادیر وژه بدست آمده از طریق المان محدود و روش تجربی، پیشنهاد داده شده تا به ترتیب خطاهای گسسته سازی و خطاهای پیکربندی در مدل المان محدود به حداقل برسد. در این مقاله توجه خاصی به تعیین مشخصات دینامیکی اتصالات با استفاده از داده های تجربی و بهینه سازی در یک موشک تاکتیکی را مدنظر داشته است. از این مدل معتبر شده می توان جهت تحلیل دینامیکی سازه استفاده نمود.

Authors

فاطمه طیبی

کارشناسی ارشد، گروه شیمی فیزیک، دانشگاه پیام نور تهران شرق، تهران، ایران