آسیب شناسی و مدیریت تعمیر و نگهداری روسازی شبکه راه های شهر یاسوج

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 41

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_RSET-8-1_011

تاریخ نمایه سازی: 27 شهریور 1401

Abstract:

نگهداری از زیرساختها به همان اندازه ایجاد و توسعه ریز ساخت ها امری ضروری برای توسعه پایدار می باشد. سالیانه بخش عمده ای از بودجه عمرانی سازمان ها صرف ترمیم، بهسازی، حفظ و نگهداری راه ها می شود. تامین اعتبار کافی برای این منظور چالشی است که مدیران عالی (تصمیم گیران) همواره با آن مواجه و دست به گریبان بوده اند همین امر توجه به سیستم مدیریت روسازی را اجتناب ناپذیر می کند. از اینرو از نرم افزارMicro paver که کاملترین نرم افزار مدیریت روسازی محسوب می شود جهت ارزیابی کارا و موثر وضعیت موجود شبکه روسازی راه های شهر یاسوج استفاده می شود. پیش بینی عملکرد روسازی، هماهنگی کلیه فعالیت های طرح و ساخت و نگهداری روسازی راه، اولویت بندی فعالیت های ساخت، تخصیص بهینه بودجه، صرفه جویی اقتصادی ناشی از کاهش هزینه های ساخت و نگهداری و امکان انتخاب بهترین زمان روش ترمیم ونگهداری مسائلی هستند که به آنها پرداخته شده است. این پژوهش بر اساس جمع آوری اطلاعات پیرامون حوزه بندی معابر، اطلاعات هندسی راه (طول و عرض)، تاریخ ساخت، رده ی روسازی، نوع روسازی، میزان خرابی های موجود در آخرین بازرسی انجام شده است. تعیین عمده خرابی ها در سطح روسازی شهر یاسوج و بررسی دلایل آن ها، تحلیل شرایط در نرم افزار مایکرو پیور این اجازه را میدهد تا وضعیت شبکه ی روسازی یا هر زیر مجموعه ی دلخواه آن را مشاهده کنیم که در این پژوهش به بررسی وضعیت روسازی با اعمال چهار سیاستگذاری پرداخته می شود که شامل پیش بینی وضعیت آینده روسازی، پیش بینی با بودجه محدود، پیش بینی با بودجه نامحدود، پیش بینی حداقل شرایط و پیامد تعمیر و نگهداری موضعی است . این تحلیل بر پایه ی داده های پیشین، درونیابی میان مقادیر بازرسی های گذشته و شرایط برآورد شده بر پایه ی تخصیص های خانواده است. در حال حاضر عموم عملیات نگهداری در شرایطی اتفاق می افتد که روسازی بخش عمده ای کیفیت خود را از دست داده، لذا مدیریت شهری برای ارتقاء کیفیت معابر ناچار به اعمال گزینه های مرمت اساسی می شوند که نوعا هزینه های سنگینی را در بر دارند. در حالیکه با اعمال مدیریت پیشگیرانه و انجام عملیات مرمت سطحی در زمان های خاص می توان با صرف هزینه های کم باعث افزایش عمرمفید روسازی و به تعویق انداختن خرابیهای اساسی در راه های شهر یاسوج شد.

Keywords:

سیاستگذاری , شبکه راه ها , تعمیر و نگهداری , روسازی

Authors

محمود شجاعی کیا

کارشناسی ارشد مهندسی عمران-راه و ترابری دانشگاه ازاد تهران جنوب، تهران، ایران