ارائه مدل نوین مکانیابی ایستگاه های آتش نشانی در سامانه اطللاعات مکانی با بکارگیری روش تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: سازمان آتش نشانی شهرداری کرمانشاه)

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 63

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NFUS05_063

تاریخ نمایه سازی: 27 شهریور 1401

Abstract:

با توجه به اینکه معیارهای اصلی مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی بر اساس استاندارد ملی شماره ۶۴۳۰ فاقد فاکتور آلودگی صوتی برای همسایگی های مجاور می باشد در این پژوهش روشی به منظور مکانیابی و تعیین محل دقیق ایستگاه های آتش نشانی با دخالت فاکتور آلودگی صوتی ناشی از صدای موتور خودروهای آتش نشانی ارائه گردیده است. در مرحله نخست بر اساس تکنیک تحلیل سلسله مراتبی ماتریس مقایسه زوجی معیارها طراحی و طی پرسشنامه در اختیار کارشناسان مربوطه قرار داده شد که در نهایت وزن هر معیار نسبت به معیار دیگر برحسب میزان اولویت به آن معیار تخصیص گردید. پس از تهیه لایه های اطلاعاتی به کمک نرم افزار GIS لایه های اطلاعاتی تلفیق و نقشه مکانیابی ایستگاه های آتش نشانی تهیه گردید. جهت تعیین شعاع پوشش هر ایستگاه زمان متوسط رسیدن به محل حادثه برابر ۴ دقیقه در نظر گرفته شد و به کمک نرم افزار Google Map در ترافیک بیشینه روزانه شعاع پوشش برابر ۱۲۰۰ متر در نظر گرفته شد. در مرحله بعد با انطباق نقشه مکانیابی بر نقشه سطح پوشش ایستگاه های آتش نشانی موجود، محدوده پهنه بندی فاقد پوشش بدست آمد و در نهایت نقشه دوایر پیشنهادی جهت احداث ایستگاه های جدید تهیه شد. جهت تعیین میزان آلودگی صوتی با استفاده از تجهیزات سنجش صوت صدای موتور ۹ مدل از خودروهای آتش نشانی در فواصل مختلف از آنها اندازه گیری شد و فاصله سایر کاربری ها از آشیانه خودروهای آتش نشانی حداقل ۳۰ متر تعیین گردید. در مرحله بعد دایره ای به شعاع ۱۰۰ متر به مرکزیت دایره پوشش هر ایستگاه ترسیم گردید و قطعه زمین های مناسب دارای فاصله حداقل ۳۰ متر از سایر کاربری ها در داخل این دایره بعنوان زمین پیشنهادی ایستگاه مشخص شد.

Keywords:

Authors

بهنام محمدزاده

کارشناس ارشد مدیریت در سوانح طبیعی، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

غلامرضا شهبازی

دکتری مدیریت، مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه

یونس رزلانسری

کارشناس ارشد GIS، دانشکده نقشه برداری دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

شهرام استواری

کارشناس برق قدرت، دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب