بررسی عوامل موثر بر قیمت مسکن در شهر تهران

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 64

This Paper With 27 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

TISCONF01_088

تاریخ نمایه سازی: 27 شهریور 1401

Abstract:

پژوهش حاضر به بررسی عوامل موثر بر قیمت مسکن در شهر تهران و رتبه بندی آنها پرداخته و مهم ترین عواملی که بر نوسانات قیمت مسکن اثرگذار هستند را معرفی می نماید. در این راستا، با بهره گیری از مبانی نظری، نظریات اقتصاد مسکن و نتایج مطالعات انجام شده توسط دیگران، ابتدا عوامل مهم شناسایی شده، سپس این عوامل در قالب یک پرسشنامه کیفی تنظیم و با پرسش از اعضای هیئت علمی و خبرگان بازار مسکن، مهم ترین عوامل مشخص شده اند. در ادامه با استفاده از روش طیف لیکرت و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS ، این عوامل رتبه بندی شده اند. نتایج حاکی از آن است در رتبه بندی کلی عوامل، «قیمت زمین»، «هزینه ساخت و ساز» و «نرخ تورم» به ترتیب دارای بیشترین اولویت و تاثیر بر نوسان قیمت مسکن در شهر تهران هستند. همچنین بر اساس تقسیم بندی صورت گرفته در مطالعه، عوامل «بخش متغیرهای کلان اقتصادی» دارای بالاترین میزان تاثیرگذاری بر نوسانات قیمتی مسکن هستند و پس از آن عوامل «بخش عرضه» و عوامل «بخش تقاضا» به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند .

Authors

مرتضی تهامی پورزرندی

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

المیرا آقاعلی

دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

زهرا طهماسبی

دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

مهدی حبیب الهی

دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران