ضرورت ها و دست آوردهای ایجاد موزه ملی پوشاک ایران

Publish Year:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

42

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CONFNASHR01_031

تاریخ نمایه سازی: 28 شهریور 1401

Abstract:

موزه های امروزین و نسل آینده صرفا موزه هایی با اشیای باستانی داخل ویترین نخواهند بود. موزه های عصر جدید بیانگر موضوعات متنوع و مورد نیاز جامعه اند که عالوه بر نمایش و دیگر اهداف موزه از جمله آموزش و حفظ آثار، به ارائه راهکارها بر حل معضلات و مشکلات جامعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی میپردازند. یکی از این مسائل مهم درکشور ما از جنبه های تاریخی، فرهنگی و اقتصادی، پوشاک و پوشش است. امر مهمی که با توجه به غنای بسیارزیاد در جوانب ذکر شده و همچنین بستر چند هزار ساله فرهنگ ایرانی و تلاش های صورت گرفته، آن طور که شایسته بوده است به منصه ظهور نرسیده.ایجاد «موزه ملی پوشاک ایران» که یک موزه آموزشی و مادر میباشد میتواند با نمایش با کیفیت سیر تاریخ پوشاک ایران تنوع و زیبایی کمنظیر پوشاک اقوام ایرانی و بها دادن به هنرمندان عرصه طراحی و مد در راستای تفکر اصیل ایرانی این خال فرهنگی را رفته رفته به نقطه قوت بدل کرده و آن طور که شایسته است نقش تاثیرگذار خود را ایفا کند.این مقاله علاوه بر بررسی بایدها ونبایدها در عرصه مدیریت فرهنگی کشور، سعی در بیان ضرورت ها، علل، انگیزه و ثمره ایجاد موزه و نقش آن در ساختن نسل فهیم و پر دانش بواسطه آموزش مستقیم و تاثیرگذار موزه ها، در نمونه موردی به ایجاد موزه ملی پوشاک ایران پرداخته.

Keywords:

موزه ملی پوشاک , هویت ملی و فرهنگی , مد و لباس

Authors

علیمحمودی عالمی
علی محمودی عالمی

استادیار گروه هنر دانشگاه مارلیک نوشهر

مجتبیمرغوب شادکار
مجتبی مرغوب شادکار

دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ هنر ایران باستان، دانشگاه مارلیک نوشهر