بررسی لباس زنان عشایر ایل شاهسون

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 38

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CONFNASHR01_033

تاریخ نمایه سازی: 28 شهریور 1401

Abstract:

این نوع لباس، لباسی جامع و کامل و برگرفته از تاریخ کهن - هماهنگی بین رنگ فصول سال- روحیات- آزادی و تحرک- نهادها- قدمت تاریخی و سنتها می باشد. البسه های محلی این شاهسون از ار زش و شکوه خاصی در بین جوامع برخوردار می باشد. ارزشی که این نوع لباس محلی چشم بینده و صاحب نظران را به خود جلب می نماید معیار رعایت حجاب و عصمت زنان شاهسون می باشد. زنی که این لباس را به تن دارد از حجاب اسلامی کاملی برخوردار بوده و علاوه بر آن ای نوع لباس محلی در تمام فصول سال قابل استفاده و سازگاری لازم را دارد.بررسی های پژوهش، به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است و شیوه ی گردآوری منابع تحقیق کتابخانه ای می باشد و سعی نگارنده بر آن است که به معرفی و مطالعه پوشاک زنان این شاهسون بپردازد.و نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که زنان شاهسون تا حدودی بافت سنتی پوشاک خود را حفظ کرده اند و حتی در مواردی نیز هیچ الگو یا ترکیب جدیدی را دربافت سنتی لباس خود راه نداده اند.

Authors

علی محمودی عالمی

استادیار دانشگاه مارلیک نوشهر

ناهید کرامتی

دانشجو کارشناسی ارشد