بررسی و تفکیک تفضیلی لباس زنان شرق گیلان

Publish Year:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

30

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CONFNASHR01_037

تاریخ نمایه سازی: 28 شهریور 1401

Abstract:

یکی از نشانه های فرهنگی در مناطق مختلف جهان و ایران ، لباس های محلی است . این لباس ها با توجه به آب و هوای مناطق از تنوع رنگ و شکل برخوردار بوده و از گذشته های دور دارایی پوشش کامل بوده اند. به اعتقاد کارشناسان پوشاک بارز در این سمبل فرهنگی ، مهمترین و مشخص ترین مظهر قومی و نشانه های فرهنگی است که به سرعت تحت تاثیر پدیدهای فرهنگی پذیری در میان جوامع گوناگون انسانی قرار می گیرد . آنچه امروزه در رابطه با سنت های بومی و اصیل ضروری به نظر می رسد احیای لباس های محلی و به روز کردن این لباس ها برای استفاده زنان در جوامع مختلف است. سازگاری لباس های محلی گیالن با طبیعت و نوع زندگی ، تنوع این لباس ها و همچنین انطباق آن با ارزش های معنوی از جمله عوامل پایدار ماندن لباس های محلی گیالن در فرهنگ و پوشش مردم این خطه از ایران است . این تحقیق با هدف بررسی جایگاه لباس محلی گیلان مورد بررسی قرار گرفته است . لباس زنان قاسم ابادی یکی از انواع لباس های محلی ایران است که باید به عنوان یکی از نشانه های ملی و میراث فرهنگی حفظ و ماندگار شود

Authors

علیمحمودی عالمی
علی محمودی عالمی

استادیارگروه هنر دانشگاه مارلیک نوشهر

معصومهحسن پور لیما
معصومه حسن پور لیما

کارشناسی ارشد رشته طراحی پارچه و لباس ، دانشگاه مارلیک نوشهر