بررسی وضعیت آب های زیرزمینی دشت هنگام با کمک مدلهای کمی و کیفی MODFLOW و MT۳DMS

Publish Year:

1400

نوع سند:

مقاله ژورنالی

زبان:

Persian

View:

24

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJWER-1-1_003

تاریخ نمایه سازی: 28 شهریور 1401

Abstract:

به منظور بررسی منابع آبی دشت هنگام اقدام به شبیه سازی این آبخوان با مدل تفاضل محدود MODFLOW و مدل انتقال ذرات MT۳DMS گردید. جریان آب زیرزمینی، با استفاده از داده های ۱۰ حلقه چاه مشاهده ای در دو حالت ماندگار و غیرماندگار شبیه سازی و برای واسنجی مدل، از تلفیق روش خودکار با تحلیل حساسیت استفاده شد. میانگین ضریب هدایت هیدرولیکی افقی و آبدهی ویژه واسنجی شده، به ترتیب، ۳/۱۷ متر در روز و ۷/۱۱ درصد به دست آمد. پس از آن در حالت غیرماندگار، مدل کمی برای ۵ سال (مهر۱۳۹۳ تا شهریور۱۳۹۸) و مدل کیفی برای ۳ سال (مهر۱۳۸۸ تا شهریور۱۳۹۱) صحت سنجی شد. در اولین روز مدل سازی، مقدار غلظت اولیه TDS در آبخوان بعنوان داده اولیه در نظر گرفته شد و در مابقی دوره ها اقدام به واسنجی شد. نتایج بیانگر روند غیر خطی افتادگی سطح آب زیرزمینی با امتداد شرایط سال پایانی وضع موجود، به صورت خوش بینانه بود. همچنین، عوامل تغذیه از سطح ۹/۱۰ میلیون مترمکعب و تخلیه از منابع زیرزمینی ۹/۳۹ میلیون مترمکعب در سال برآورد گردید. در نهایت، پیش بینی به مدت ۱۲۰ ماه انجام گرفت که نتیجه افت ۸/۱۷ متر تراز آب در پایان دوره پیش بینی بود. مدل کیفی نیز با خطای ppm۱۲۰ نسبت به داده های مشاهده ای برای TDS واسنجی گردید. نتایج نشان داد که TDS از مرزهای ورود آب و خود دشت (مرکز دشت تا جنوب آبخوان) در حال افزایش و گسترش می باشد. علت این امر احتمالا به ساختار و نوع سازند سفره و چاه های جذبی و همچنین به کاربری اراضی متراکم کشاورزی باز می گردد.

Authors

اردوانرنجبر
اردوان رنجبر

Master Graduated, Department of Civil Engineering, Shahid Nikbakht Faculty of Engineering, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran

بهارهپیرزاده
بهاره پیرزاده

Associate Professor, Department of Civil Engineering, Shahid Nikbakht Faculty of Engineering, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Abbasi M. ۲۰۱۴. Investigating the qualitative effects of Chah-Nimeh water ...
 • Abedi Koopaee G, Tootian A, Badri SB. ۲۰۱۷. Determining how ...
 • Akbari E, Hashemi Monfared SA, Azhdary Moghaddam M. ۲۰۱۷. The ...
 • Bahrami M, Bazrkar Shamsabadi S, Bagheri F, Dehkhodaee F. ۲۰۱۶. ...
 • Bijari E. ۲۰۱۸. Simulation of climate change effects on groundwater ...
 • Deymehkar M. ۲۰۱۶. Modeling and investigation of the effects of ...
 • Divya A, Shrihari S, Ramesh H. ۲۰۲۰. Predictive simulation of ...
 • Fasihi R, Zare Abyaneh H, Bayat Varkeshi M. ۲۰۱۸. Quantitative ...
 • Ghafari S, Banihabib ME, Javadi S. ۲۰۲۰. A framework to ...
 • Golchin A, Kayseri N. ۲۰۱۲. Basics of Quantitative and Qualitative ...
 • Gudarzian M, Shahnazari A, Ziatabar Ahmadi M. ۲۰۱۶. Simulation of ...
 • Jabbari R, Vagharfad H, Zare S. ۲۰۱۵. Predicting the status ...
 • Kamali G, Panjalizadeh N, Panjalizadeh A. ۲۰۱۷. Analysis and investigation ...
 • Office of Water and ABFA Standards and Designs (۲۰۱۷) Guidelines ...
 • Paliz T. ۲۰۱۴. Numerical modeling of pollution transmission in Khash ...
 • Regional Water Company of Fars (۲۰۱۲) Report on update studies ...
 • Runama R, Jafari A. ۲۰۱۷. Modeling and calculation of artificial ...
 • Sadeghi Goghari H. ۲۰۱۳. Investigation of Laverfin Earth Dam on ...
 • Sahraee H, Asadi A. ۲۰۱۱. Floor depth investigation of Shiraz ...
 • Shahnavaz E. ۲۰۱۹. Modeling and prediction of sulfate concentration changes ...
 • Torshizi S, Haghighatjoo P, Sheybanian A, Rooeintan T. ۲۰۱۵. Modeling ...
 • Yahri M, Abdeh Kolahchi A. ۲۰۱۶. Simulation of nitrate changes ...
 • Yousefi M, Soltani G, Tavana B. ۲۰۱۴. Modeling TDS Release ...