بررسی تاثیر بهبود زیرساخت های دورکاری و افزایش کارایی عملکرد دولت الکترونیک در ایران

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 60

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EEMCO03_002

تاریخ نمایه سازی: 28 شهریور 1401

Abstract:

پیشرفت سریع فناوری، آثار گوناگونی بر عرصه های مختلف جوامع بشری، از جمله روش های انجام کار داشته است، دور کاری از جمله روشهای نوین انجام کار است. با پذیرش تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در زمینه انجام کار مشاهده می شود که ساختارهای سنتی مشاغل و سازمانها با تغییر و تحولات اساسی مواجه شده است. پژوهش حاضر با هدف تعیین روش های بهبود زیرساخت های دورکاری و افزایش کارایی عملکرد دولت الکترونیک در ایران صورت گرفته است. اطلاعات موردنیاز بخش ادبیات تحقیق از کتاب ها و مقالات تخصصی فارسی و انگلیسی گردآوری شده است. در این پژوهش به برخی از مهمترین راهکارهای ارتقاء دولت الکترونیک و طرح دورکاری و افزایش کارایی اشاره شده است و همچنین تاثیر عواملی همچون نگرش و مهارت مدیران و کارکنان، آموزشهای لازم و مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات و در اختیار قرار دادن تجهیزات لازم برای دورکاران در موفقیت طرح دورکاری مورد بررسی قرار گرفته است.

Keywords:

دولت الکترونیک , دورکاری , اشتغال الکترونیکی یا مجازی , فناوری اطلاعات و ارتباطات

Authors

محمدصادق میرزائی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کاردانشگاه تهران ،پردیس کیش ایران

محمدمهدی دلدار

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه امام صادق ،تهران ،ایران