افزایش قابلیت اعتماد احراز هویت افراد در سیستم های بیومتریک با استفاده از تشخیص عنبیه چشم به کمک شبکه عصبی و هوش مصنوعی

Publish Year:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

62

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RSETCONF10_087

تاریخ نمایه سازی: 28 شهریور 1401

Abstract:

در این مقاله، طراحی یک سیستم تشخیص برای تصاویر شبکیه ی چشم با استفاده از شبکه عصبی در نظر گرفته شده است. تشخیص بر اساس شبکیه ی چشم به عنوان امن ترین روش برای شناسایی هویت افراد پذیرفته شده است. مراحل تشخیص شبکیه ی چشم از جمله گرفتن تصویر شبکیه ی چشم، استخراج ویژگی و دسته بندی ویژگی ها مورد بحث قرار می گیرد. ساختار سیستم شناسایی شبکیه ی چشم بر اساس شبکه عصبی ارائه می شود. آموزش سیستم تشخیص بر اساس شبکه عصبی با استفاده از الگوریتم پس انتشار خطا انجام می شود. ساختار شبکه های عصبی استفاده شده برای تشخیص شبکیه ی چشم و الگوریتم یادگیری آن نیز مورد بحث قرار می گیرد. در این مقاله پیاده سازی سیستم تشخیص با استفاده از بسته ی نرم افزاری متلب انجام شده است.

Keywords:

احراز هویت , سیستم های بیومتریک , تشخیص شبکیه ی چشم , الگوریتم های هوش مصنوعی

Authors

رضا رنجوری

استاد دانشگاهمدیر گروه رشته های IT و ICT

حمیده حاجی علیلو

استاد دانشگاه، مدیر گروه رشته ریاضی

یگانهرنجوری
یگانه رنجوری

دانشجوی کارشناسی ارشد اپتیک و لیزر ، دانشگاه زنجان