اولین گزارش از وقوع pelargonium flower break virus (PFBV) بر روی شمعدانی از ایران

Publish Year:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

44

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RSETCONF10_106

تاریخ نمایه سازی: 28 شهریور 1401

Abstract:

بیماری های ویروسی از مهم ترین عوامل کاهش کیفیت گیاهانی نظیر شمعدانی هستند که به روش رویشی تکثیر می شوند.به منظور شناسایی و بررسی وقوع ویروس های مختلف بر روی محصول شمعدانی در گلخانه های شهرستان محلات واقع در استان مرکزی ،اقدام به نمونه برداری از گلخانه های تجاری شهرستان شد.نمونه های جمع آوری شده دارای نشانه های لکه های کلروتیک مدور یا بی شکل به گلخانه منتقل شدند و آر . ان ا . کل از آنها استخراج شد.سپس با استفاده از آغازگر عمومی خانواده tombuosviridae (carmo VI/carmo II) و روش واکنش زنجیره ای پلیمراز بارونوشت برداری برگردان (معکوس) (RT-PCR) مورد ارزیابی قرار گرفتند.در سه نمونه از ۲۵ نمونه مورد بررسی ، واکنش زنجیره ای پلیمراز با آغازگر مذکور منجر به تکثیر قطعه دی. ان. ای. به اندازه حدود ۵۰۰ جفت باز شد.نتایج تعیین توالی قطعه تکثیر شده ازدوجدایه ویروس نشان داد که مربوط به قسمتی از ژن RdRp ویروس pelargonium flower break virus می باشد که باجدایه های PFBV موجود در GenBank بین ۹۷/۸-۹۶/۷ درصد در سطح نوکلئوتیدی شباهت داشت.براساس این نتایج ، ناحیه ۳' ژنوم ( شامل Cp و۳NTR ' ) دوجدایه مذکور به روش RT-PCR و با استفاده از جفت آغازگر اختصاصی (CH۱/CH۲) تکثیر و قطعه ای به طول تقریبی ۱۵۰۰bp تکثیر شد.در نمونه هایی که با آغازگر عمومی tombuosviridae قطعه ای تکثیر نشد ، با آغازگر دوم هم باندی بر روی ژل مشاهده نشد.همچنین بررسی برخی از گیاهان بدون علائم شمعدانی با آغازگراخیر منجربه تکثیر قطعه ۱۵۰۰bp در واکنش RT-PCR شد.این نخستین گزارش از وقوع ویروس pelargonium flower break vieus از ایران می باشد.

Authors

شیدابابائی
شیدا بابائی

گروه بیماری شناسی گیاهی / موسسه آموزش عالی مهرگان محلات