پیش بینی نرخ ارز با استفاده از روش های آینده پژوهی و بررسی تاثیر نوسانات ارزی بر عملکرد شرکت ها: مطالعه موردی شرکت دخانیات ایران

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 28

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JDEM-1401-49_010

تاریخ نمایه سازی: 29 شهریور 1401

Abstract:

نرخ ارز همواره از اولویت و جذابیت بالایی در جامعه و به خصوص بین شرکت ها برخوردار است برای پیش بینی نرخ ارز روش های متفاوتی به کار گرفته می شود که از میان آن ها روش های ساختاری به عنوان روش های تحلیل بنیادین، دقت کمی در پیش بینی دقیق نرخ ارز دارند اما به عنوان چشم انداز بلند مدت بسیار مفید بوده و روند حرکتی نرخ ارز را روشن می سازند. برای جبران کاستی این دسته از روش ها، می توان از بررسی های تکنیکال بهره برد. با استفاده از تکنیک های آینده پژوهی سعی شده است تا علاوه بر پوشش خلا مطالعاتی تکنیک های آینده پژوهی در پیش بینی نرخ ارز، خطاهای ناشی از روش های کمی نیز به حداقل رسانده شود تا شرکت ها برای وقوع حالت های مختلف آمادگی داشته باشند. در بخش پایانی مقاله تاثیر نوسانات ارزی بر روی شاخص های عملکردی شرکت دخانیات طی سه سال اخیر مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بررسی حاکی از آن است که نوسانات ارزی نخستین و بیشترین تاثیر را بر روی روند اجرای طرح های توسعه ای می گذارد و هم چنین شوک های اقتصادی ناگهانی به صورت آنی در عملکرد شرکت ها انعکاس پیدا نکرده و به دلیل وجود ضربه گیرهایی نظیر موجودی در انبار، خریدهای استقراضی و ایجاد بدهی های بلند مدت، با گذشت زمان رفته رفته تاثیر خود را گذاشته و عملکرد شرکت را تضعیف می نمایند.

Authors

علیرضا فتحی نیا

دانشجوی دکتری، گروه مدیریت صنعتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاداسلامی، قزوین، ایران (عهده دار مکاتبات)

علی بدیع زاده

استادیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاداسلامی، قزوین، ایران