ارزیابی مقایسه ای ریسک ابتلا به بیماری کووید-۱۹ در پرسنل شاغل در یک محیط درمانی: یک مطالعه میدانی با استفاده از روش آنالیز سریع خطر کووید-۱۹ (RCHA)

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 49

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JOHE-9-1_008

تاریخ نمایه سازی: 29 شهریور 1401

Abstract:

مقدمه: ارزیابی ریسک یکی از مهمترین اقداماتی است که نتایج آن می تواند در کاهش میزان شیوع انواع پیامدهای سلامتی در محیط های شغلی اثربخش باشد. این مطالعه با هدف ارزیابی و مقایسه ریسک ابتلا به بیماری کووید-۱۹ در پرسنل یک محیط درمانی انجام شده است. روش: این مطالعه یک بررسی مقطعی و از نوع توصیفی تحلیلی بود که در یک بیمارستان در شهر اهواز انجام شد. ابزار مورد استفاده در این مطالعه روش "آنالیز سریع خطر کووید-۱۹"و نمونه مورد مطالعه شامل ۱۹۳ نفر بود. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار IBM SPSS نسخه ۰/۲۲ انجام شد. یافته ها: بیش از نیمی از افراد از پرسنل پرستاری (۸/۵۱%) و حدود یک-سوم نیز از مشاغل اداری و خدماتی بودند (۱/۳۰%). حداقل و حداکثر ریسک ابتلا به این بیماری به ترتیب ۱ و ۶۰۰ برآورد گردید. این نتایج نشان داد سه نفر (۶/۱%) در ناحیه ریسک قابل قبول، ۵۹ نفر (۶/۳۰%) در سطح ریسک قابل تحمل و ۱۳۱ نفر (۹/۶۷%) نیز در ناحیه ریسک غیر قابل قبول قرار گرفته اند. ارزیابی مقایسه ای نشان داد میزان سطح ریسک ابتلا به کووید-۱۹ در چهار گروه شغلی مورد مطالعه از نظر آماری معنی دار نمی باشد (۰۶۶/۰=p). نتیجه گیری: یافته های مطالعه بیانگر این بود که سطح ریسک ابتلا به بیماری کووید-۱۹ در بین پرسنل بخش درمان بالا و در ناحیه غیر قابل قبول قرار دارد. بعلاوه، با وجود تفاوت در سطح ریسک، میزان ریسک در بین گروه های شغلی مختلف دارای اختلاف معنی دار نیست.

Keywords:

Covid-۱۹ , Risk , medical environment , Rapid Covid-۱۹ Hazard Analysis (RCHA) , کووید-۱۹ , ریسک , محیط درمانی , روش آنالیز سریع خطر کووید-۱۹ (RCHA)

Authors

نرگس کایدانی

Department of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Social Determinants of Health Research Center, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

معصومه کایدانی

Department of Occupational Health Engineering, School of Health, Shoushtar University of Medical Sciences, Shoushtar, Iran

شهرام مولوی نژاد

Department of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Nursing Care Research Center in Chronic Diseases, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

احمد سلطان زاده

Department of Occupational Safety and Health Engineering, Research Center for Environmental Pollutants, Faculty of Health, Qom University of Medical Sciences, Qom, Iran

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Xu W, Wu J, Cao L. COVID-۱۹ pandemic in China: ...
 • Burdorf A, Porru F, Rugulies R. The COVID-۱۹ (Coronavirus) pandemic: ...
 • Koh D. Occupational risks for COVID-۱۹ infection. Occupational Medicine (Oxford, ...
 • Yarandi MS, Gholami A, Ghasemi M, Koozekonan A, Soltanzadeh A. ...
 • Ekpanyaskul C, Padungtod C. Occupational Health Problems and Lifestyle Changes ...
 • Amiri A, rashnuodi P, mousavi s, shadian Khankedni L. Investigating ...
 • Mouneer TA. Sustainable Development Importance in Higher Education for Occupational ...
 • Panahi D, Sadeghi-Yarandi M, Gharari N, Aghajani Aliabadi Z, Soltanzadeh ...
 • Rahmani R, Sargazi V, Shirzaei Jalali M, Babamiri M. Relationship ...
 • Mousavi SM, yazdani Rad s, Sadeghian M, Abbasi M, Jahadi ...
 • Pouyakian M. A Systematic Control Model for Covid-۱۹ Outbreak from ...
 • Mohammadfam I, Aliabadi MM. Developing a method for assessing and ...
 • Mohammadfam I, Mahdinia M, Salimi V, Koupal R, Soltanzadeh A. ...
 • Wu Y-C, Chen C-S, Chan Y-J. The outbreak of COVID-۱۹: ...
 • Omer SB, Malani P, Del Rio C. The COVID-۱۹ pandemic ...
 • Kalantary S, Khadem M. Occupation groups and Covid-۱۹. Journal of ...
 • Evans M. Avoiding COVID-۱۹: aerosol guidelines. arXiv preprint arXiv:۲۰۰۵۱۰۹۸۸. ۲۰۲۰ ...
 • Mohammadfam I, Mahdinia M, Salimi V, Koupal R, Soltanzadeh A. ...
 • Gholami A, Sadeghi Yarandi M, Ghasemi M, Sadeghi Yarandi M, ...
 • Soltanzadeh A, Ghasemi M, Sadeghi-Yarandi M, Golmohammadpour H, Maddahi M, ...
 • Soltanzadeh A, Sadeghi Yarandi M, Torabi Goodarzi S, Kazemian T, ...
 • Sears D, Ahalt C, Augustine D, Williams B. Occupational health: ...
 • Ahmad IA, Osei E. Occupational health and safety measures in ...
 • Corrao CRN, Mazzotta A, La Torre G, De Giusti M. ...