شناسایی و بررسی عوامل موثر بر موفقیت اجرای نظام آراستگی در محیط های کاری مورد مطالعه: شرکت صنایع شیمیایی فرتاک لوتوس

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 80

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SJHUM-5-1_003

تاریخ نمایه سازی: 30 شهریور 1401

Abstract:

سازمان ها در دنیای رقابتی امروز در جستجوی روشی برای افزایش بهره وری و بالابردن کیفیت هستند تا بهترین استفاده را از آنچه که دارند، ببرند. نظام ۵S یکی از بسترهای بهبود کیفیت و بهره وری است که در سازمان ها به کار گرفته میشود و با رویکرد ساماندهی و آراستگی محیط کار، به برقراری و حفظ فضای کیفیتی در سازمان منجر میگردد. از این رو تحقیق حاضر با هدف شناسایی و بررسی عوامل موثر بر اجرای موفق نظام ۵S انجام شده است. مورد مطالعه تحقیق حاضر، شرکت صنایع شیمیایی فرتاک لوتوس میباشد که ۱۶ از نفر از مدیران و متخصصین به عنوان نمونه انتخاب شده و پس از استخراج عوامل موثر از ادبیات تحقیق و مشاوره با مدیر اجرایی نظام ۵S در شرکت و انتخاب گزینه های نهایی، به نظرسنجی از آن ها پرداخته شد. در نهایت ۱۶ عامل مورد رتبهبندی قرار گرفتند که نتایج به دست آمده نشان میدهد، رضایت شغلی، مسئولیت پذیری کارکنان و سیستم تشویق و پاداش در سازمان به ترتیب در رتبه اول تا سوم قرار گرفتند.

Authors

حمیدرضا صالحی

کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی (EMBA) گرایش مدیریت استراتژیک،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران شعبه زنجان