بررسی موانع اجرای برنامه درسی جدید در مدارس

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 28

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CPESCONF09_155

تاریخ نمایه سازی: 31 شهریور 1401

Abstract:

معرفی یک برنامه درسی جدید مانند برنامه درسی ۲۰۰۵ طیفی از چالش ها را برای معلمان و مدارس ایجاد می کند . موانع اجرای برنامه درسی از جمله ماهیت اسناد رسمی برنامه درسی، دانش محتوای معلم، ماهیت موضوع، تفاوت بین باورهای معلمان و ایدئولوژی زیربنایی برنامه درسی پیشنهادی، انتظارات یادگیرنده و والدین، ترتیبات سازمانی، و زمان شناسایی شده است. محدودیت ها تلاش برای رسیدگی به این عوامل نیز شرح داده شده است. معرفی یک برنامه درسی جدید با توجه به مفروضات و اهداف اساسی، مرزبندی موضوعی، محتوا، رویکرد تدریس و روش های ارزشیابی، چالش هایی را برای معلمان ایجاد می کند. با توجه اهمیت موضوع هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی موانع اجرای برنامه درسی جدید در مدارس است. اجرای آموزش فراگیر موانع زیادی برای معلمان در اجرای آن به وجود آورده است. و این امر برای معلمان مدارس ابتدایی در مدارس عادی برای پیاده سازی آموزش فراگیر تجربه هایی را ارائه میدهد. در بررسی تجربه موانع معلمان در آموزش مهارت ها در کلاس های درس و برنامه درسی جدید نشان داده شده است عواملی در این امر دخیل هستند که عبارتند از: نحوه ایجاد طرح درس فراگیر و برنامه آموزش فردی اجرای فعالیت های یادگیری فراگیر، مدیریت کلاس فراگیر، روش های یادگیری فراگیر مناسب، استفاده از رسانه های آموزشی و ارزیابی برنامه درسی جدید. علاوه بر این، معلمان مشکلات متعددی برای مدیریت دارند، مانند مشارکت کم والدین، کودکان با همسالان با نیازهای ویژه و امکانات مدرسه. روش مطالعه در پژوهش حاضر به صورت کتابخانه ای (مروری) است . برای این منظور از مطالب تحقیقات و رسانه های چاپ شده در این زمینه استفاده شده است.

Authors

یحیی نیسی

۱- کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

الهام نیسی

۲- کارشناسی روانشناسی و آموزش کودکان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

جهان چمنی بوساری

۳- کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

فاطمه رحیمی کیا

۴- لیسانس مهندسی علوم کشاورزی دانشگاه پیام نور یاسوج

پری تقوی

۵- کارشناسی ارشد زیست شناسی علوم جانوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون