بررسی میزان وعلل ناهنجاری های اندام فوقانی دانش آموزان دخترمقطع راهنمائی شهرستان فسا وارائه پیشنهادهای اصلاحی – حرکتی

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 30

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PSYCHO04_600

تاریخ نمایه سازی: 3 مهر 1401

Abstract:

چکیده : دردنیای کنونی ، بی تحرکی در هر سنی مشکلات فراوان به بارمی آورد که سلامت افراد جامعه بخصوص کودکان ونوجوانان را به خطر انداخته است، عواملی چون فقر حرکتی ، سن ، عادات غلط ، نوع کیفیت وسایل و کلیه عوامل آموزشگاهی می توانند در دراز مدت بر وضعیت بدنی آنها بالاخص در ناحیه ستون فقرات تاثیر گذاشته و عوارض سوئی را به صورت ناهنجاریهای ستون فقرات و… به همراه داشته باشد. آموزش وضعیتهای صحیح در زمینه های تحصیلی و استراحت از بروز ناهنجاریهای بدنی و عوارض آن پیشگیری می کند .در این میان قشر کودک و نوجوان به دلیل داشتن ویژگی های خاص ، قابلیت اصلاح پذیری بهتری دارد و تحقیق حاضر با توجه به چنین نیاز اساسی ، آمار دقیقی از میزان و انواع ناهنجاریهای اندام فوقانی در دختران مقطع راهنمائی شهرستان فسا را استخراج و با ارائه پیشنهادات حرکات اصلا حی در راستای سالم سازی وحفظ سلا مت این قشر عمل کرده است . در این تحقیق که ازنوع توصیفی - تحلیلی ا ست ۹۰۰ دانش آموز دختر ۱۵-۱۱ ساله ، بصورت تصادفی از۲۰مدرسه راهنمائی برگزیده شده اند که با جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای مشتمل بر ۲۰ سوال ، معاینه و اندازه گیری وضعیت های اندامی با استفاده ازتست نیویورک ( با ابزارهائی چون صفحه شطرنجی و شاقول ) ، پنج عارضه شایع اندام فوقانی آنان را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرارداده که نزدیک به ۳/۶۵ % دانش آموزان دارای ناهنجاریهای وضعیتی در اندام فوقانی بودندو میزان ناهنجاریها به ترتیب : سربه جلو۸/۳۱ %، پشت گرد ۹/۲۷ %، پشت کج۸/ % ، کمرگود ۲/۳۴ % ، شانه افتاده ۱/۸۲ % می باشد.

Keywords:

کلمات کلیدی: ناهنجاری های اندام فوقانی , اصلاحی – حرکتی

Authors

وحیده رحم دار

دبیر تربیت بدنی شهرستان فسا