ارتباط تعلیم وتربیت با برنامه ریزی استراتژی نوین

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 15

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ILPCONF01_356

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1401

Abstract:

آموزش و پرورش یک جامعه تاثیر بسزایی در جامعه پذیر کردن دانش آموزان دارد، آماده سازی نسل جدید برای ایفای نقش شهروندی و مهارتهای اجتماعی در جامعه محلی، ملی و جهانی نیز امری است و بالتبع مهارت شهروندی نیز باید در راستای فرهنگ و هویت دینی و ملی جامعه وتربیت اخلاقی انجام می گیرد.در این راستا زندگی شهروندی باید محتوای عینی مرتبط با محیط زندگی ایرانی را که دانش آموز در آن به سر می برد،داشته باشدوبنابراین هدف ازاین پژوهش؛ بررسی وشناخت اثربخشی مهارت شهروندی با تاکید بر تربیت اخلاقی.نتایج بیانگر آن بود که معلمین مهارت های شهروندی در ابعاد آموزشی، اجرای قوانین و مقررات، تعاملات اجتماعی، حفظ اموال و آثار ملی و مسائل مذهبی را جزء مهارت های شهروندی مورد نیاز دانش آموزان ابتدایی ارزیابی کرده اند