مدیریت عملکرد دارایی ها در صنعت برق

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 38

This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_EFMES-4-1_002

تاریخ نمایه سازی: 5 مهر 1401

Abstract:

مدیریت دارایی در شبکه های برق نقش محوری داشته و با درآمدها و قابلیت اطمینان زنجیره تامین برق ارتباط تنگاتنگی داردیکی از مهمترین محورهای مدیریت دارایی، فعالیتهای نگهداری از تجهیزات میباشد. استراتژیهای نگهداری از تجهیزات یکی از مهمترین ابعاد مدیریت دارایی در بخش انتقال برق است که نحوه انتخاب و اثرگذاری اجرای این استراتژیها در مدیریت تجهیزات این شبکه از اهمیت بسزایی برخوردار میباشد (فرهادخانی،حسنی مرزونی،اسکندری،اسماعیل زاده. (۱۳۹۵)) در تعریفی گسترده دارایی ها به سه دسته تقسیم می شوند. دارایی های فیزیکی، دارایی های مالی و دارایی های نامحسوس، مدیریت دارایی شامل مدیریت این سه دسته از دارایی ها با هدف به جریان درآوردن آن ها است. مدیریت دارایی باید هم جهت با ماهیت و ارزش های سازمان باشد،هدف های سازمان و سهامداران آن را پشتیبانی کند و دارایی های فیزیکی سازمان را در مراحل مختلف دوره عمر آنها مدیریت کند. مدیریت دارایی میان انتظارات کاربران ، تحت شرایط سیستم و عملکرد آن و مدیریت سیستم و سرمایه گذاری های راهبردی ارتباط برقرار می کند. در واقع هدف اصلی مدیریت دارایی بهبود بهره وری و پایداری و ثبات سازمان می باشد . بهره وری عبارت است از به حداکثر رساندن استفاده از منابع به طریق علمی به منظور کاهش هزینه ها و رضایت کارکنان، مدیران و مصرف کنندگان می باشد.( بحرینی، بختیاری،بهاروند.(۱۳۸۴))این مطالعه با هدف ارائه تفصیلی طبقه بندی مدیریت دارایی، روش های مختلف نگهداری و نظریه های توسعه یافته تهیه گردیده است.

Authors

سید کامران یگانگی

گروه مهندسی صنایع ، واحد زنجان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، زنجان ، ایران

مریم معینی

دانشجو کارشناسی ارشد ، گروه مهندسی صنایع ، واحد زنجان ، زنجان ، ایران