دلایل ترک تحصیل دانش آموزان

Publish Year:

1400

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

23

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ILPCONF01_379

تاریخ نمایه سازی: 5 مهر 1401

Abstract:

زمینه وهدف:در این تحقیق با استفاده از روایت های یک معلم درطول خدمتش در مدرسه ی ابتدائی بررسی شده است.فرارازمدرسه یکی از معضلاتی است که خانواده، مدرسه و در نهایت اجتماع را با خود درگیر می کند. کودک یا نوجوانی که از مدرسه فرار می کند،علاوه بر آسیب هایی که به خود می زند در معرض خطرات محیطی نیز قرار می گیردوهدف شناخت این مشکل فرار ازمدرسه نزد والدین ومعلمین است .روش پژوهش:این تحقیق،تحقیقی روایی است که به انگاره تحقیقات کیفی و تفسیرگرانه تعلق دارد منبع داده های این تحقیق، خاطرات مدت تدریس آموزگاری معلمی در مدرسه است که به صورت روزانه در تمام سال تحصیلی نوشته شده است.یافته ها ی پژوهش: تحلیل داده ها نشان می دهد فرار از مدرسه یکی از اختلالات رفتاری کودکان و به معنای عدم حضور کودک یا نوجوان در مدرسه یا ترک آن بدون اطلاع مدرسه و خانواده است. این فرار معمولا بر کارکردهای تحصیلی و آینده شغلی فرد تاثیر می گذارد.فرار از مدرسه در هر سنی ممکن است رخ دهد اما شروع زود هنگام آن با مشکلات بیشتری همراه خواهد بودنتیجه گیری:دراین پژوهش به این نتیجه دست پیدا می کنیم ؛که پدیده ی فرارازمدرسه دارای منشا وعلت های مختلف است که شامل؛فقروفشارهای خانوادگی-تاثیرمدرسه(سورفتارمعلمان-عدم پویای مدرسه-فشارهای بیش ازحدتحصیلی)-کشمکش های خانواده وتاثیرخانواده درفشارها برفرزندان ودانش اموزان .وتمامی این عوامل برفرارازمدرسه تاثیرگذاراست.