اضطراب ناشی ازاختلال های یادگیری دانش آموزان

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 28

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ILPCONF01_380

تاریخ نمایه سازی: 5 مهر 1401

Abstract:

زمینه وهدف:در این تحقیق با استفاده از روایت های یک معلم درطول خدمتش در مدرسه ی ابتدائی بررسی شده است.اضطراب یک ناراحتی دردناک ذهنی است و از ویژگیهای مهم آن ترس و ناراحتی است که راه فرار ندارد و اضطراب ناشی از این عوامل است.ولی تفاوتهای مشخصی با آن دارد.اضطراب معلول تخیل است.این تحقیق به بررسی علل اضطراب و نگرانی در دانش آموزان می پردازد.هدف این تحقیق بررسی علل بوجود آمدن این اضطراب بر روی دانش اموزان بااستفاده ازروایت های معلم است.روش پژوهش: این تحقیق،تحقیقی روایی است که به انگاره تحقیقات کیفی و تفسیرگرانه تعلق دارد .منبع داده های این تحقیق، خاطرات مدت تدریس آموزگاری معلمی در مدرسه است که به صورت روزانه در تمام سال تحصیلی نوشته شده است.یافته ها ی پژوهش: بطور کلی انسان دوست ندارد رفتارش مورد آزمایش قرار گیرد به این دلیل در موقعیت آزمودن دچار اضطراب می شود.یکی از عوامل شکست امتحان ترس از عدم آشنایی دانش آموزان ،شرایط ،نحوه بر گزاری امتحان می باشد و عامل دیگر سخت گیری آموزگاران است.