اقتصاد اکولوژیک در تقابل اقتصاد نئوکلاسیک

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 49

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GREENCONF01_036

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1401

Abstract:

اقتصاد اکولوژیک جایگزین های مناسبی برای مبانی نظری و توصیه های سیاستی اقتصاد رفاه نئوکلاسیک ارائه داده است بطوری که هم جامع نگر و هم مبتنی بر علم است. تلاش می شود در این مطالعه، چهار محور از اختلاف بین اقتصاد اکولوژیک و اقتصاد نئوکلاسیک مورد قیاس قرار می گیرد و برای تخصیص، کارایی، تحلیل هزینه - فایده، فرض انسان عقلایی موقعیت هر دو رویکرد را مشخص میگردد. اقتصاد اکولوژیک آماده است نقشی پیشرو در بازنگری دامنه و روش در علم اقتصاد ایفا کند و عقلانیت بازار و اقتصاد برنامه ریزی شده را به عنوان ابزاری برای تخصیص منابع کمیاب زیر سوال ببرد.

Authors

زهرا شیرزور علی آبادی

استادیار اقتصاد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بیرجند، ایرا ن