نقش رهبری در تدارکات سبز و مدیریت زیست محیطی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 45

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GREENCONF01_053

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1401

Abstract:

با توجه به بروز شرایط و مشکلات زیست مجیطی و پیدایش بحران های آب و هوا و خشکسالی امروز سازمانها به طور فزاینده ای کارکنان را تشویق می کنند تا در رفتارهای زیست محیطی شرکت کنند. بروز این رفتارها به صورت موفقیت آمیز نیازمند دانش و مهارت خاصی همچون رهبری میباشد. به عبارت دیگر این رهبری است که به عنوان یک عامل موثر می تواند کارکنان را به بروز رفتارهای سبز ترغیب کند. در واقع رهبری هنر یا فرآیندی است برای تاثیرگذاری بر یک فرد، گروه یا سازمان برای دستیابی به اهداف تعیین شده که در مطالعات متعدد در زمینه های مختلفی، مانند محیط زیست، آموزش، سلامت، دولت محلی، سیاست محلی و گردشگری مورد مطالعه قرارگرفته است. تلاش هایی برای ارزیابی رهبری در زمینه توسعه پایدار و مدیریت زیست محیطی صورت گرفته است که کافی نبوده اند. در این زمینه رهبری به عنوان «توانایی تاثیرگذاری بر افراد و بسیج سازمان ها برای تحقق بخشیدن به چشم انداز پایداری زیست محیطی بلندمدت» تعریف می شود. در این مقاله با استفاده از مطالعات مختلف به بررسی نقش رهبری در مدیریت زیست محیطی و تدارکات و مدیریت سبز در جامعه و سازمانها پرداخته شده است.

Authors

علیرضا احمدی

دانشجوی دوره دکترا رشته ترویج و آموزش کشاورزی- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعیخوزستان

بهمن خسروی پور

عضو هیات علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان