CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

ارزیابی همبستگی بین عرضه فضای سبز شهری و نابرابری های اجتماعی- اقتصاد ی در شهر تهران

عنوان مقاله: ارزیابی همبستگی بین عرضه فضای سبز شهری و نابرابری های اجتماعی- اقتصاد ی در شهر تهران
شناسه ملی مقاله: GPACONF09_043
منتشر شده در نهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران در سال 1401
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمدرضا قربانی - دانشجوی ارشد سنجش از دور، گروه مهندسی نقشه برداری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران
علیرضا شریفی - دانشیار گروه مهندسی نقشه برداری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران

خلاصه مقاله:
تماس با فضای سبز شه ری، یک عنصر حیاتی برای بهبود کیفیت زندگی شهری و یکی از جنبه های عدالت زیست محیطی است.بنابراین، همه شهروندان باید بدون در نظر گرفتن شرایط اجتماعی اقتصادی خود، به آن دسترسی لازم را داشته باشند. مطالعات متعددصورت گرفته، همبستگی مثبتی میان بین توزیع فضای سبز شهری با وضعیت اجتماعی اقتصادی نشان داده اند. باتوجه به اختلاف طبقاتی شدید در تهران، این مطالعه به بررسی وابستگی احتمالی تماس با فضای سبز شهری و وضعیت اجتماعی- اقتصادی می پردازد. برای این منظور از دو شاخص، سرانه و دسترسی به فضای سبز شهری برای ارزیابی استفاده شده است. داده های تحقیق از داده های رسمی مکانیو آماری استخراج شده و با استفاده از ArcGIS تجزیه و تحلیل شده است. یافته ها نشان دهنده توزیع نامتعادل فضای سبز شهری درتهران است. با این حال، مناطق با بالاترین وضعیت اجتماعی اقتصا دی در مقایسه با تمام ۲۲ منطقه، در سطح بهینه قرار دارند، اما هیچهمبستگی مستقیمی نتایج یکسانی را بر ای مناطق با وضعیت اجتماعی اقتصادی پایین تر تایید نمی کند.

کلمات کلیدی:
فضای سبز شهری، توزیع فضای سبز شهری، عدالت فضای سبز، نابرابری های اجتماعی اقتصادی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1524000/