عوامل موثر در توسعه گردشگری بافت تاریخی شهر خرم آباد

Publish Year:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

55

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GPACONF09_071

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1401

Abstract:

امروزه گردشگری شهری را یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی-اجتماعی و رفاهی شهر وشهرنشینان می دانندکه در پی ارتقا و گسترشگردشگری شهری برآمده اند. شهر خرم آباد یکی از مناطق پرجاذبه، دارای پتانسیل ها و میراث ارزشمند گردشگری به عنوان پایلوت توسعهپایدارگردشگری و دارای شناسنامه جهانی، امکانی مناسب برای توسعه پایدار شهری بر پایه گردشگری پدی د آورده است. پاسخ گویی به اینپرسش صنعت گردشگری شهرستان خرم اباد برای انتخاب هدف مناسب ، باید چه عواملی را مدنظر قرار دهد مورد بررسی قرار گرفت.در اینپژوهش برای گردآوری اطلاعات ا ز دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است.هدف مقاله، تحلیل عوامل موثر در توسعه پایدا رگردشگری در شهر خرم آباد با بهره گیری از نظر کارشناسان و مدیران بومی، در راستای کمک به توسعه صنعت توریسم می باشد. یافته ها یتحقیق نشان می دهد که با نگاهی سیستمی به نقاط ضعف و قوت و همچنین فرصت ها و تهدید های موجود شهر از جاذبه ها ی توریستیفراوانی برخوردار است و دارای قابلیت های محیطی بسیاری است. ولیکن شهر از انطباق پذیری لازم با محیط برخوردار نیست و باید با اتخاذاستراتژی هایی در صدد از بین بردن تهدیدها جهت تبدیل به فرصت برآمد . با توجه به آثار و فواید بسیا ر صنعت گردشگری، پرداختن بهگردشگری شهری می تواند در کاهش بسیاری از مشکلات نظیر بیکاری، رکود صنایع محلی و ... موثر بوده و به نظام مدیریت شهرها برا یافزایش توان اقتصادی شهر و به تبع آن افزایش درآمد سازمان های اداره کننده شهر (شورای شهر و شهرداری ها) منجر شده و آن ها را دراجرای درست و به هنگام طرح های توسعه شهری یاری رساند.

Keywords:

گردشگری شهری , توسعه پایدار گردشگری شهری , توسعه گردشگری , خرم آباد

Authors

اسماءنورمحمدی
اسماء نورمحمدی

گروه معماری و شهرسازی,دا نشگاه فنی حرفه ای,استان لرستان,شهر خرم اباد

رویاسعادتی نسب
رویا سعادتی نسب

گروه معماری و شهرسازی,دانشگاه فنی حرفه ای,استان لرستان, شهر خرم اباد

شکوفهکرمپوری
شکوفه کرمپوری

گروه معماری و شهرسازی,دانشگاه فنی حرفه ای,استان لرستان, شهر خرم اباد