CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

استفاده از مدلسا زی اطلاعات ساختمان (BIM) و واقعیت مجازی (VR) برای ایمنی کارگاه ساختمانی در برابر آتش سوزی

عنوان مقاله: استفاده از مدلسا زی اطلاعات ساختمان (BIM) و واقعیت مجازی (VR) برای ایمنی کارگاه ساختمانی در برابر آتش سوزی
شناسه ملی مقاله: GPACONF09_074
منتشر شده در نهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران در سال 1401
مشخصات نویسندگان مقاله:

علی رشیدی - کارشناسی HSE، تهران
ابوالقاسم خوارزمی - کارشناسی HSE، تهران

خلاصه مقاله:
با توجه به ماهیت پویای یک کارگاه ساختمانی، اطمینان از ایمنی کار و جلوگیری از حوادث امری چالش برانگیز است. ارائه و تسهیلبرنامه های آموزشی و کارگاهی ایمنی مفید، به ویژه برای کارکنان جدید ضروری است تا آنها را با موقعیت ه ای خطرناک موجود در محلو راه های رسیدگی به آنها آشنا شوند. اگرچه تکنیک های مختلف تجسم در گذشته در صنایع دیگر مورد بررسی قرار گرفت، اما اجرایآنها در صنعت ساخت و ساز با تاکید بر ایمنی کارگاه هنوز در مراحل اولیه است. در این مقاله با استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان(BIM) و واقعیت مجازی (VR) در بهبود سناریوی فعلی ایمنی در صنعت ساخت و ساز، با تاکید ویژه بر ایمنی آتش نشانی گام برداشتهشده است. این کار با رویکرد ترکیبی فناوری های BIM و VR سروکار دارد. این فناوری ها بر ای ایجاد یک محیط همه جانبه به یکدیگرمتصل شده اند که دسترسی به مکان های حیاتی را در مواقع اضطرا ری مانند مکان اطفاء حریق و مسیر خروج بر ای تخلیه اضطراری فراهممی کند. این مقاله به بررسی پتانسیل ایمنی کارگاه و مدیریت پاسخ اضطرا ری در صنعت ساخت و ساز می پردازد.

کلمات کلیدی:
ایمنی ساخت و ساز، مدل سا زی اطلاعات ساختمان، واقعیت مجا زی، ایمنی در برابر آتش

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1524031/