CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مدلسازی عددی گسترش ترک دینامیکی سد بتنی وزنی به روش XFEM و جرم افزوده

عنوان مقاله: مدلسازی عددی گسترش ترک دینامیکی سد بتنی وزنی به روش XFEM و جرم افزوده
شناسه ملی مقاله: GPACONF09_084
منتشر شده در نهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران در سال 1401
مشخصات نویسندگان مقاله:

سجاد پیربوداقی - استادیار، دانشکده فنی و مهندسی خوی، دانشگاه صنعتی ارومیه، ا رومیه، ایران
مسعود دانش - استادیار، دانشکده فنی و مهندسی خوی، دانشگاه صنعتی ارومیه، ارومیه، ایران

خلاصه مقاله:
یکی از مسائل بسیار مهم در طراحی مهندسی, بررسی وقوع ترک و گسترش آن می باشد. از جمله سازه های بزرگ مهندسی و با درجه یاهمیت بسیار بالا، سدها می باشند. در این سازه ها بر آثر پدیده شکست به خصوص ناشی از زلزله. ترک هایی رخ می دهند که می توانندمقدمه ای برای ایجاد معایبی در سازه و یا کاهش عمر مفید آن گردند. در این تحقیق تحلیل گسیختگی و گسترش ترک سد بتنی وزنیترک دار کویناء با نرم افزار آباکوس بر مبنای روش المان محدود توسعه یافته مدلسازی و تاثیر در نظر گرفتن حالت های مختلفترک خوردگی در عملکرد لرزه ای این سازه مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد در حالت کلی گسترش ترک باعث کاهشتغییرمکان سد در جهت افقی و قائم و همچنین تنش در بدنه سد می شود. اگرچه ترک پایین دست در لحظاتی باعث افزایش تغییرمکان وتنش بدنه می شود. گسترش ترک بالادست زودتر از ترک پایین دست و ترک پایین دست زودتر از ترک میانه بالادست صورت می گیرد.ترک خوردگی پایین دست، سپس میانه بالادست و بعد بالادست به ترتیب بحرانی تر و خطرناک تر می باشند.

کلمات کلیدی:
گسترش ترک، ترک خوردگی، مدلسازی عددی، نرم افزار، آباکوس، سد کوینا

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1524041/