مروری بر پژوهش های حوزه ارزیابی ریسک ایمنی در صنعت ساخت به همراه شناسایی خلاهای تحقیقاتی

Publish Year:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

73

This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GPACONF09_087

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1401

Abstract:

محققان صنعت ساخت و سا ز همواره به دنبال روش هایی برای ارزیابی ریسک در صنعت ساخت و ساز هستند. بر این اساس، مقاله حاضر به صورتمروری بر روی مطالعات پیشین در حوزه ارزیابی ریسک در صنعت ساخت و ساز می پردازد تا با بررسی این پژوهش ها به شناسایی خلاء هایتحقیقاتی دست یافته شود. برای دستیابی به مروری جامع و همه جانبه این پژوهش به دو بخش کلی تقسیم شده است از جمله پژوهش ها یمحققین داخلی و پژوهش های محققین خارجی مورد بررسی قرار گرفته است. مجموعه منابع مربوطه در ۱۰ سال اخیر در این مقاله موردبررسی قرار گرفتند و در آخر نیز خلاء های تحقیقاتی در این حوزه جهت معرفی به پژوهشگران شناسایی و معرفی شده است. به این منظور دربخش های مختلف به تعاریف مربوط به موضوع و روش های ارزیابی ریسک و همچنین شناسایی علل ریسک در صنعت ساخت و ساز پرداختهشده است. علاوه بر آن، تحقیقات پیشین داخلی و خارجی و نتیجه گیری به انضمام خلاهای تحقیقاتی ارائه گردید.

Authors

صدراگلدوز
صدرا گلدوز

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

مصطفیقاضی مرادی
مصطفی قاضی مرادی

استادیار گروه مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز