بررسی و تحلیل نقش فناوری های نوین در ترویج فرهنگ اسلامی

Publish Year:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

46

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RTCONFE05_111

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1401

Abstract:

امروزه در جوامع مدرن شبکه های اجتماعی منبع مهمی برای اطلاع رسانی و عامل موثری در شکل دهی به افکار افراد جامعه هستند. ایجاد فناوری های نوین همواره شاخه های مختلف زندگی را تحت تاثیر خود قرار داده، یکی ازاین شاخه ها که نقش اساسی در زندگی بشر دارند، فرهنگ هرجامعه می باشد. فرهنگ اسلامی نیز به عنوان بخشی مهم از یک اجتماع تحت تاثیر این فناوری ها قرار گرفته است . در عصر حاضر رسانه های نوین ارتباطی همچون انواع شبکه های ماهواره ای، اینترنت و فضای مجازی و ...در سبد فرهنگی خانواده امروزی قرار گرفته و تاثیرات عمیقی برساختار فرهنگی به ویژه الگوها و روشهای آن گذاشته است ؛ که یکی از واقعیت های انکارناپذیر و مهم دیجیتالی شدن، دگرگونی درفرهنگ خانواده است . بنابراین در فرهنگ اسلامی هر کوشش فرهنگی ای که صورت می پذیرد باید هماهنگ با اصول فرهنگ اسلامی باشد. از آنجا که وسایل ارتباط جمعی بخش عمده ای از زندگی جوامع بشری را در برگرفته ، سوال تحقیق این بوده است که آیا ما می توانیم با استفاده از تکنولوژی های مذکور زمینه ترویج فرهنگ اسلامی را فراهم کنیم ؟ مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش فناوری های نوین در ترویج فرهنگ اسلامی با استفاده از روش توصیفی تحلیلی نگاشته شده است . نتایج این پژوهش نشان می دهد اینترنت و شبکه های اجتماعی فضایی چند بعدی هستند که همزمان بر سبک زندگی افراد آثار مثبت و منفی بر جای می گذارند.

Keywords:

فناوری های نوین , ترویج فرهنگ اسلامی , رسانه های نوین ارتباطی , شبکه های اجتماعی

Authors

امیدزارع
امید زارع

.دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

وحیدپوراخوان
وحید پوراخوان

.دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد