مطالعه بررسی تاثیر اعتیاد والدین بر کودکان

Publish Year:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

23

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RTCONFE05_157

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1401

Abstract:

اولین اجتماعی که کودک در آن پا می گذارد و بواسطه حضور در آن فرآیند اجتماعی شدن را طی می کند، خانواده می باشد. یکی از مهمترین رکن های اصلی تشکیل دهنده شخصیت کودک خانواده است . والدین به عنوان الگوهای اصلی فرزندان نقش اساسی در تربیت آنان ایفا می کنند. حال آنکه اگر والدین دارای اعتیاد باشند و رفتارهایی ناشی از سو مصرف مواد داشته باشند این الگوی نامناسب چه تاثیری می تواند در کودکان آن خانواده داشته باشد. به همین منظور بر آن شدیم تا از نظر علمی و دقیق این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم . روش تحقیق از نوع کتابخانه ای است که با مطالعه و بررسی منابع مرتبط و تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده، تحقیق انجام شد. در پایان پس از برر سی ها نتیجه گرفتیم که اعتیاد والدین باعث تخریب ارتباطات والدفرزندی شده موجب سبک های فرزندپروری منفی و نظارت کمتر می شود، والدین معتاد بیشتر با فرزندانشان بدرفتاری کرده و یا نسبت به آنها بی توجهند، همچنین سیستم خانواده، در خانواده های معتاد دارای پیوستگی و سازماندهی کمتری است . مجموع این خصوصیات در خانواده هایی با والدین معتاد باعث اختلال در سیستم خانواده و شکل گیری سبک دلبستگی نا ایمن در فرزندان می شود. از آنجا که سبک دلبستگی و سیستم خانواده در سلامت روان و یا شکل گیری اختلالات روانی کودکان نقش ا سا سی دارد، بنابراین احتمال ر شد اختلالات روانی و مشکلات اجتماعی ، ارتباطی و هیجانی مختلف در فرزندان والدین معتاد بیشتر از جمعیت عادی است .

Authors

نرجسسالاری منوجان
نرجس سالاری منوجان

دانشجوی کارشناسی روانشناسی دانشگاه پیام نور