کنکاشی بر مفهوم هویت در طرح بوم (برنامه ویژه مدرسه)

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 24

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RTCONFE05_210

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1401

Abstract:

هدف پژوهش حاضر، تحلیل طرح بوم است تا جایگاه هویت در آن مورد بررسی قرار گیرد. روش پژوهش حاضر کیفی بوده و تحلیل اسناد و مقالات مرتبط با هدف پژوهش انجام گرفت تا جایگاه و اهمیت هویت در طرح بوم یا برنامه ویژه مدرسه مورد تحلیل قرار گیرد. برنامه ویژه مدرسه (طرح بوم)، طرحی است که مدرسه را از برنامه درسی متمرکز به سمت غیر متمرکز می برد. شعار این طرح، مدرسه برای محله و محله برای مدرسه است که بر اساس آن، مدیر به همراه معلمان و انجمن اولیای مدرسه برنامه درسی متناسب با استعداد و توانایی دانش آموزان و اقتضای محیط خود تدوین و اجرا کنند. فعالیت های مدرسه در ذیل شش ساحت سند تحول بنیادین که شامل : ساحت اعتقادی و عبادی اخلاقی ، ساحت زیبایی شناختی و هنری، علمی و فناورانه ، اقتصادی و حرفه ای، زیستی و بدنی و سیاسی و اجتماعی است که جهت تقویت هویت دانش آموزان راهگشا است . مدرسه در راستای نیازها و شرایط محله برنامه هایی را جهت تقویت و رشد هویت دانش آموزان طراحی می کند و به اجرا در می آورد. نتایج حاکی از آن است این برنامه درسی دانش آموزان را به سمت و سوی علاقمندی به قومیت و ملیت و زیست بوم آنها سوق می دهد و شرایط را جهت آشنایی دقیق با ویژگی های آنها و تلاش برای رفع نیازهای محله و نقش آفرینی فراهم می کند. این برنامه ها در سطوح مختلف ملی و قومی و محلی در راستای هویت بخشی به دانش آموزان کمک می کند.

Keywords:

Authors

پروانه لک زایی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه شاهد

سولماز نورآبادی

عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد