اهمیت و تاثیر برنامه ریزی آموزشی در وزارت آموزش و پرورش

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 43

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RTCONFE05_236

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1401

Abstract:

این مقاله به روش کلاسی - دانشگاهی به تبین اثرات ضرورت تدوین برنامه ریزی درسی برای آموزش و پرورش از جمله تسهیل و بهبود شرایط پرداخته شده است . هدف این تحقیق ارائه الگوی سیستمی از مرحله تدوین و طراحی برنامه درسی بود. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی تحلیلی بود. جامعه تحقیق کتب و مقالات حوزه برنامه ریزی درسی و تجزیه و تحلیل سیستم ی بود نمونه تحقیق کتب و مقالات در دسترس محقق بود. در این تحقیق نخست مراحل برنامه ریزی درس ی بررس ی و مرحله طراح ی برنامه درسی به تفصیل تشریح شد. ضمن ارائه چارچوب مفهومی سیستم تطبیق عناصر طراحی برنامه درسی و عناصر اصلی سیستم انجام و عناصر الگوی طراحی برنامه درسی در قالب الگو ی سیستمی ارائه شد. با توجه به ویژگی های الگوی سیستمی ، ارائه هر موضوعی در قالب الگوی سیستم باعث فهم راحت تر، دقیق تر و عمیق تر آن شده و با توجه به اینکه کلیه ویژگی های سیستم را با خود دارد .

Authors

عرفان احمدی

کارشناسی پیوسته ، آموزش ابتدایی ، دانشگاه فرهنگیان شهید ایزد پناه یاسوج ، ایران