نقش و تاثیر نهادینه سازی قانونمندی، در محیط های آموزشی بر افزایش شاخصهای توسعه پایدار جامعه

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 19

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GHADIRCONF08_108

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1401

Abstract:

توسعه پایدار در تمام ساحت های اقتصادی، اجتماعی، قرهنگی و آموزشی به عنوان بستر پیش برنده ایمحسوب میشود که پایداری توسعه و رشد را در جوامع به نوعی تضمین میکند. توسعه پایدار از پایه ای ترینمفاهیم در تمام کشورهای پیشرفته است. در بسیاری از کشورهای پیشرفته سیستم آموزشی به عنوان مهمترینمولفه ی توسعه پایدار در نظر گرفته میشود، چراکه آموزش به عنوان اساس ساختار جامعه فرایند دست یابی بهرشد و توسعه را محقق میکند. در این پژوهش رابطه توسعه پایدار و نظم و قانونمداری به صورت تحلیلی ومروری بررسی شده. همچنین مابین مسیر دست یابی به توسعه پایدار، قانونمداری به عنوان فاکتوری موثر در نظر گرفته شده که راه دست یابی به آن را سیستم و ساختار آموزشی دانسته ایم

Authors

مریم رشنو

دبیر آموزش و پرورش هنرستان حضرت سمیه س. خوزستان، شهرستان کرخه

سیده کوثر علوی زاده

دبیر آموزش و پرورش هنرستان حضرت سمیه س. خوزستان، شهرستان کرخه