بررسی نقش اخلاق حرفه ای و اسلامی معلمان معارف در اثرگذاری معارف دینی در دانش آموزان متوسطه شهر ایذه

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 28

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GHADIRCONF08_129

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1401

Abstract:

یکی از مهم ترین اهداف آموزش و پروش، که در سند تحول بنیادین نیز به آن اشاره شده تقویت هویت دینی دانش آموزان با استناد بر تعالیم و معارف دینی و اسلامی میباشد که این مهم بیشتر بر روی دوش معلمان معارف اسلامی میباشد. لذا با دانستن این موضوع این پژوهش با هدف بررسی نقش اخلاق معلمان معارف اسلامی و میزان تاثیر پذیری آن بر فراگیری معارف توسط دانش آموزان بپردازد. محقق در این پژوهش علاوه بر تعیین و تعریف اخلاق حرفه ای و اسلامی از منظر دانشگاهیان و اسلام از روش کتابخانه ای با اجرایی پرسشنامه ای خودساخته که به تایید متخصصین اهل فن رسیده به روش میدانی میزان تاثیرپذیری را آزمایش کرده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان و معلمان معارف شهرستان ایذه بوده که به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای ۰۱۲ نفر دانش آموز از سه مدرسه با ۳ معلم انتخاب شدند. که نتایج حاصل این پژوهش نشان داد که خوش اخلاقی معلم و همچنین صداقت و آراستگی بیشتر از عوامل دیگر در فراگیری و الگوپذیری دانش آموزان موثر است.

Authors

لیلا کریمی اصل

لیسانس معارف اسلامی دانشگاه آزاد ایذه دبیر معارف شهرستان ایذه

زینب کریمی اصل

لیسانس پژوهشگری علوم اجتماعی دانشگاه ایلام