واکاوی چالش ها، فرصت ها و راهکارهای فرهنگی شبکه های اجتماعی بر سبک زندگی زن مسلمان

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 39

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MUSWOM02_033

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1401

Abstract:

یکی ازمهمترین مسائلی که امروزه نظر بسیاری از سیاست گذاران فرهنگی را به خود معطوف کرده، بررسی نقش شبکه های اجتماعی بر سبک زندگی خانواده خصوصا زن مسلمان است. هدف پژوهش حاضرپاسخ به این سئوال اساسی است که چالش ها، فرصت ها و راهکارهای فرهنگی شبکه های اجتماعی بر سبک زندگی زن مسلمان چیست ؟ ما در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی با اتکا به منابع مکتوب کتابخانه ای و مقالات اینترنتی به بررسی این موضوع می پردازیم. نتایج پژوهش حاضرنشان می دهد که وجود تنوع و جذابیت، گسترش و سرعت تعاملات ، برچیده شدن انحصار رسانه ای، دسترسی آسان به اطلاعات ، کاهش هزینه های اقتصادی ، ارتباطات دوسویه به عنوان فرصت های شبکه های اجتماعی و از جمله تهدیدات این شبکه ها می توان به ایجاد تغییر در سبک زندگی ، مخاطرات امنیتی، به خطر افتادن حریم خصوصی ، نهادینه شدن ارزش های فرهنگ غرب، کم رنگ شدن نقش خانواده و استفاده بی رویه و نابجا از شبکه های اجتماعی اشاره کرد و از جمله راهکارهای فرهنگی آن می توان به ارتقاء سواد رسانه ای ، تشکیل هیات اندیشه ورز ، حضور اجتماعی فعال آنان در شبکه های اجتماعی و توجه به نقش زن مسلمان در حفظ و تحکیم خانواده اشاره داشت.

Authors

اصغر رجبی ده برزوئی

استادیار دانشکده الهیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال،تهران، ایران

محمد بیدگلی

دانش آموخته دکترای علوم سیاسی- گرایش مسائل ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،تهران، ایران