ارتباط خلاقیت وانگیزه یادگیری بامهارت های اجتماعی

Publish Year:

1400

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

16

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ILPCONF01_384

تاریخ نمایه سازی: 7 مهر 1401

Abstract:

تجهیز افراد به مهارت های فراگیری به تناسب رشد علم و دانش و ظهور فناوری های جدید نیاز مبرمی است که مستلزم تغییر برنامه های درسی ، تبیین هدف های واقعی ، مبانی و اصول آموزشی پیشرو ، برنامه های درسی استاندارد و بهره گیری از روش های نوین آموزش و پرورش در مدارس می باشد. قطعا در این زمان بایستی نیازهای جامعه به ویژه کودکان و نوجوانان به طور مستمر و دقیق بازنگری شوند به گونه ای که فراگیران با برخورداری از کیفیت و جامعیت لازم ، فرصت ها و زمینه های لازم برای خلاقیت در مدرسه را فراهم و قدرت ساختن فردایی بهتر را دارا باشند. همه دانشآموزان انگیزه یادگیری را دارند. اما آنچه که بر عهده برنامه ریزان و مجریان برنامه درسی است، چگونگی برنامه ریزی برای حمایت از انگیزش دانش آموزان است. بر اساس مبانی دینی، که ذکر شد، یکی از گرایشهای فطری انسانها، گرایش به اخلاق است. از جمله وظایف مهمی که بر دوش برنامه ریزان و مربیان میباشد، این است که در فرایند تدریس جهت دهی انگیزهها و تعاملات، به سمت و سوی رفتارهای اخلاقی باشد.

Authors