جایگاه آموزش تلفیقی بر روند یادگیری دانش آموزان ابتدایی

Publish Year:

1400

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

36

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ILPCONF01_386

تاریخ نمایه سازی: 7 مهر 1401

Abstract:

آموزش تلفیقی یک رویکرد آموزشی است که در آن روش ها و ابزارهای دیجیتال یا آنلاین با آموزش حضوری تلفیق می شوند. گنجاندن فناوری در فرایند آموزش به دانش آموزان کمک می کند در آینده مسیرهای موفقیت را ساده تر طی کنند، زیرا رایانه ها و سایر ابزارهای ارتباطی در ارتباطات و تجارت دنیای امروز بسیار ضروری هستند. وقتی دانش آموزان در چارچوب آموزش تلفیقی تربیت شوند، نه تنها در موضوعی که می آموزند متبحر می شوند، در استفاده از فناوری نیز مهارت های لازم را کسب می کنند. پژوهش حاضر با هدف بررسی امکان اجرای برنامه درسی تلفیقی در مقطع ابتدایی نظام آموزش و پرورش ایران انجام شده است. پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی است و شیوه پژوهش کیفی مورد استفاده قرار گرفته است. در این پژوهش از دو روش پژوهش تحلیل محتوای کیفی و روش پژوهش پیمایشی یا زمینه یابی در کنار هم استفاده شده است.