راهکارهای کتابخوانی دانش آموزان

Publish Year:

1400

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

27

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ILPCONF01_387

تاریخ نمایه سازی: 7 مهر 1401

Abstract:

ایجاد انگیزه و تشویق به کتابخوانی در دانش آموزان یک امر مهم و کلیدی است. مدرسه نیز به عنوان دومین نهاد اجتماعی که کودک بعد از خانواده در آن پای می گذارد در این زمینه نقش محوری و اساسی بر عهده دارد. حق خواندن و مطالعه بر طبق پروتکل های سازمان ملل، یکی از حقوق اساسی کودکان محسوب می شود. در این میان سیستم کلان آموزش و پرورش و زیر مجموعه آن مدرسه بایستی با برنامه ریزی و مدیریت صحیح، کتابخوانی و مطالعه را به بخشی پایدار از برنامه زندگی دانش آموزان تبدیل نمایند. این پژوهش با تکیه بر منابع کتابخانه ای بر آن است تا به بررسی راهکارهای کتابخوانی دانش آموزان بپردازد.