سیستم های مدیریت انرژی ساختمان و کاربرد اینترنت اشیاء (IoT) وانرژی های تجدیدپذیر

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 167

This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICPCONF08_007

تاریخ نمایه سازی: 9 مهر 1401

Abstract:

افزایش تقاضا در انرژی، مدیریت درست آن را در همه زمینه ها ضروری می سازد. منابع انرژی مرسوم، تمام نیاز به انرژی و انرژی سیستمقدرت را تامین نمی کند. سیستم های مدیریت انرژی ساختمان (HEMS۱) کنترل کننده هایی هستند که تولید، ذخیره سازی و بار در یکخانه را مدیریت و هماهنگ می کنند. ضرورت استفاده از چنین کنترل کننده هایی رو به افزایش است تا بتوان تضمین کرد که نفوذ رو بهافزایش منابع انرژی توزیع شده بطور موثر مورد استفاده قرار گیرد و عملکرد شبکه را مختل نکند. سیستم مدیریت انرژی خانگی( HEMS ) نقش مهمی در بهبود بازدهی، اقتصاد، قابلیت اطمینان، و صرفه جویی انرژی در سیستم های توزیع ایفا می کند. در این مقاله،مروری کوتاه بر معماری و ماژول های عملکردی HEMS هوشمند ارائه شده است. سپس، زیرساخت های HEMS پیشرفته و لوازمخانگی در خانه های هوشمند و کاربرد اینترنت اشیاء بررسی شده است. علاوه بر این، استفاده از منابع مختلف ساخت انرژی تجدید پذیر درHEMS از جمله خورشیدی، بادی، زیست توده و انرژی گرمایی زمین مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت، استراتژی های مختلفبرنامه ریزی لوازم خانگی برای کاهش هزینه برق مسکونی و بهبود بهره وری انرژی از امکانات تولید کننده ی برق نیز مورد بررسی قرارگرفته است .

Keywords:

Authors

حاجی امان کم

کارشناس ارشد برق قدرت،مربی ارشدسازمان آموزش فنی وحرفه ای

حمیده وردی پور

دبیرمتوسطه اول اداره کل آموزش وپرورش استان گلستان،بندرترکمن