شناسایی و اولویت بندی مولفه های موثر بر زنجیره تامین ناب و چابک با استفاده از تلفیق سه روش AHP، TOPSIS و ISM در پالایشگاه بیدبلند ۱ بهبهان

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 191

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MANCONF01_069

تاریخ نمایه سازی: 9 مهر 1401

Abstract:

در بازارهای متغیر امروز در دسترس بودن و سطح سرویس سبب ظهور الگوهای جدید چابکی شده است. هدف این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی شاخصهای تولید ناب چابک که از ترکیب سه روش AHP، تاپسیس و ISM استفاده شده است. با مرور ادبیات پژوهش، ۱۸ شاخص ناب چابکی استخراج و با استفاده از روش AHP وزندهی شده اند. اوزان وارد تاپسیس و رتبه بندی گردیدند. نتایج ISM جهت بررسی سطوح تاثیرگذاری و تاثیرپذیری شاخصهای تولید ناب چابکی نشان داد شاخصهای تولید ناب چابکی در ۷ سطح تشکیل که سطح هفتم تاثیر گذارترین و سطح اول تاثیر پذیرترین سطح است.

Keywords:

Authors

قاسم رضایی

استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی ومهندسی، دانشگاه آزاداسلامی واحد شیراز

حمیدرضا قاسمی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع،دانشگاه آزاداسلامی واحد گچساران

کیارش زبرجد

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع–مدیریت مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز