سهم انرژی گاز طبیعی در پورت فولیو استخراج منابع فسیلی تجدید ناپذیر ومدلسازی ریاضی و رابطه متقابل رگرسیونی خطی وابستگی رشد اقتصادی ایران

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 59

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICMMMN03_067

تاریخ نمایه سازی: 9 مهر 1401

Abstract:

انرژی به عنوان یکی از مهمترین عوامل تولید و نیز به عنوان یکی از ضروری ترین محصولات نهایی ، واجد جایگاه ویژه ای در رشد و توسعه اقتصادی تمامی کشورها می باشد.متاسفانه در ایران همواره از سوخت های فسیلی ، بیشتر از آنکه درچرخه تولید محصولات با ارزش پایین دستی پتروشیمی و شرکتهای وابسته بعدی قرار گیرند، بعنوان مولد گرما و تولید جریان الکتریسته در چرخه تامین انرژی برق نیروگاه های گازی ویا بعنوان تامین سوخت و گرمای خانگی استفاده غیر مناسب شده و درواقع استخراج ، تولید و مصرف اینگونه منابع ارزشمند تجدید ناپذیر با رویکردی مناسبی بهینه نشده است که ذیلا به دلایل آن خواهیم پرداخت . در ارزیابی منابع اقتصادی مذکور از دو مدل مجزا و اما هم فاز در راستای کشف رابطه بین مصرف انرژی گاز طبیعی صرفا" به عنوان یکی از حامل هایی که سهم بالایی از سبد انرژی را بخود اختصاص می دهد وتاثیرات آن در رشد اقتصادی ایران استفاده شده که نتایج این تخمین از روش حداقل مربعات معمولی و نیز بردارهای همجمعی یوهانسن ، طی دوره ۸۶-۱۳۵۳ با داده آمایی نرم افزارهای Microfit و Eviews ، در تایید مثبت بودن اثر مصرف انرژی گازطبیعی بر اقتصاد ایران و تحلیل و معرفی آن به عنوان یکی ازمحرکهای مهم مرتبط با رشد اقتصادی کشور استفاده خواهد شد که امید است مورد توجه ، بررسی و تحلیل های اقتصادی برنامه ریزان سیاسی کشورمان نیز واقع گردد .

Authors

شهرام حقیقت پناه

،کارشناس ارشد علوم اقتصادی ، کارشناس نظام مهندسی معدن استان فارس، عضوکارگروه مدیریت انرژی شرکت گاز

علی حقیقت

هیات علمی دانشکده های اقتصاد ، مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز .