پیشگیری از جرم با ارائه راهکارهای طراحی محیطی نمونه موردی: محله آبکوه در مشهد

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 67

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JISIA-1-1_002

تاریخ نمایه سازی: 9 مهر 1401

Abstract:

ایجاد امنیت به وسیله طراحی یکی از موثرترین و کاراترین رویکردها در زمینه ارتقای امنیت شهری است که نقش بسزایی در ایمن سازی فضاهای شهری ایفا می نماید. یکی از انواع راهبردها در این زمینه «پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی» است. این مفهوم ساده مبتنی بر این است که جرم تا اندازه ای پیامد فرصت های برخاسته از محیط است و در این صورت، باید دگرگونی محیط فیزیکی به منظور کاستن از ارتکاب آن امکان پذیر شود. هدف از انجام این پژوهش معرفی روش های پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیط و ارائه راهکارهای طراحی است که به دنبال افزایش امنیت، توسعه شهری و کاهش فرصت های مجرمانه به دست می آید. اطلاعات پژوهش با روش اسنادی و کتابخانه ای و مشاهده میدانی جمع آوری شده است. در تحلیل اطلاعات از روش سوات و در ارائه برنامه از شیوه مشکل یابی کمک گرفته شده و راهبردها و سیاست ها بر پایه مدل GOSP ارائه شده است. نتایج بیانگر آن است که با حمایت از فعالیت های اجتماعی و اقتصادی، امکان نظارت طبیعی، تعمیر و نگه داری تجهیزات شهری و زیباسازی فضا، بهره گیری مرکب از فضاها، توجه ویژه به بافت های فرسوده شهری و نوسازی آن ها و افزایش مشارکت عمومی می توان جرم خیزی فضاهای شهری را کاهش داد.

Authors

پریسا روشنی

عضو هیئت علمی گروه آموزشی معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

علیرضا حسنی

گروه آموزشی شهرسازی، دانشکده هنر و معماری ، دانشگاه دولتی بجنورد