تاثیر مولفه ذهنی روان شناختی زیباییشناسی ایرانی اسلامی در حس تعلق شهروندان مطالعه موردی کاروان سرای سعدالسلطنه قزوین

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 38

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JISIA-1-1_008

تاریخ نمایه سازی: 9 مهر 1401

Abstract:

از نمودهای عینی معماری و شهرسازی سنتی ایران، بناهای تاریخی همچون کاروان سراها و بازارها است. به باور بزرگان جهان اسلام، زیباییهای موجود در محیط اطراف ما جلوههایی از زیبایی مطلق یعنی حق تعالی است و کاروانسراها و بازارها همیشه جاذبهها و ستون شهرها بودهاند؛ ازاینرو بررسی مقولههای مربوط به ارزشهای زیباییشناسی شهرهای اسلامی در بازارها و کاروانسراهای ایرانی با هدف بازآفرینی و احیای این ارزشها ضروری بهنظر میرسد. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر مولفههای ذهنی روانشناختی (نور، رنگ، کمال و ادراک، اصل سادگی) در حس تعلق شهروندان است. روش پژوهش توصیفی پیمایشی و ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه ساختاریافته است. روش نمونهگیری از نوع غیراحتمالی در دسترس (هدفمند)، جامعه آماری پژوهش شهروندان بازدیدکننده از سرای سعدالسلطنه قزوین، و روش تجزیهوتحلیل دادهها معادلات ساختاری است. نتایج نشان میدهد که شاخصهای بهکاررفته برای سنجش مولفه ذهنی  روانشناختی زیباییشناسی ایرانی اسلامی (نور، رنگ، کمال و ادراک، اصل سادگی) دارای روایی و پایایی مناسب است و این مولفه تاثیر مثبت و معناداری در حس تعلق شهروندان قزوین دارد.

Authors

ریحانه سادات حاج میرصادقی

عضو هیات علمی دانشگاه آازد اسلامی واحد شهریار

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • استیرلن، هانری (۱۳۷۷). اصفهان تصویر بهشت. جمشید ارجمند (مترجم). تهران: ...
 • ایراندوست، کیومرث و بهمنی اورامانی، آرمان (۱۳۹۰). تحولات کالبدی بازار ...
 • توسلی، محمود (۱۳۷۳). فضای رمزی. مجله آبادی، ۴ (۱۵)، ۱۰-۱۳ ...
 • سالاریپور، علیاکبر، رمضانی ، حمیدرضا مهرجو، مهرداد و قربانزاده، نگین ...
 • شمس، صادق (۱۳۸۸). جلوههایی از هنر معماری ایران زمین. تهران: ...
 • صاحبی، علی، زالیزاده، محسن و زالیزاده، مسعود (۱۳۹۴). تئوری انتخاب: ...
 • صادقی، علیرضا، دادگر، مسعود و سماواتی، سحر (۱۳۹۷). تبیین مولفههای ...
 • عابدینی، محمدحسین و محمدیان یامی، فرزانه (۱۳۹۷). زیباییشناسی و بازشناسی ...
 • علیمردانی، مسعود، مهدینژاد، جمالالدین و افهمی، طلیعه (۱۳۹۴). رشد کیفی ...
 • لک، آزاده و حکیمیان، پانتهآ (۱۳۹۶). کنکاشی در تاریخشناسی بازار ...
 • معین، محمد (۱۳۸۷). فرهنگ فارسی معین (یکجلدی). تهران: آرادمشکینی، ابوالفضل ...
 • نقرهکار، عبدالحمید، حمزهنژاد، مهدی و رنجبر کرمانی، علیمحمد (۱۳۸۷). درآمدی ...
 • نقی زاده، محمد (۱۳۸۶)، ادراک زیبایی و هویت شهر در ...
 • نقیزاده، محمد (۱۳۹۴). الگو، مبانی، ارکان، صفات و اصول شهر ...
 • هاشمنژاد، حسین (۱۳۸۵). درآمدی بر فلسفه هنر از دیدگاه فیلسوفان ...
 • Breux, S., & Bédard, M. (۲۰۱۳). The urban project and ...
 • Diop, A., Al Ansari, M. H., Al Ali Mustafa, S., ...
 • Kline, R. B. (۲۰۱۵). Principles and practice of structural equation ...
 • Lim, M., & Barton, A. C. (۲۰۱۰). Exploring insideness in ...
 • Nikkhah, H., Sarafraz, P., & Valipour, Z. (۲۰۲۰). A study ...