بازیابی نیکل به فرم پودر فلزی از کاتالیست مستعمل احیای مستقیم آهن ( DRI)

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 91

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCCHN05_017

تاریخ نمایه سازی: 11 مهر 1401

Abstract:

در این مطالعه با استفاده از یک فرآیند دو مرحله ای، نیکل به فرم پودر فلزی با خلوص بالا از کاتالیزور مستعمل واحد احیاء مستقیم آهن (DRI) بازیابی گردید. در مرحله ی نخست، نیکل با استفاده از فرآیند هیدرومتالورژی توسط محلول هیدروکلریک اسید از ضایعات کاتالیستی یه فاز محلول استخراج گردید. در این مرحله تاثیر پارامترهای همچون دما (۲۵- ۸۵ درجه سانتیگراد)، زمان شستشو (۳۰-۲۱۰ دقیقه)، غلظت اسید (۱-۵ مولار) و اندازه متوسط ذرات کاتالیزور(۱۱۱-۳۲۵ میکرومتر) با استفاده از روش طراحی آزمایش (DOE ) مورد مطالعه و بهینه سازی قرار گرفت. در این مرحله، استخراج ۱۰۰% نیکل با انحلال ناچیز آلومینیوم در دمای ۴۶ درجه سانتیگراد، زمان شستشو ۱۷۲ دقیقه، غلظت اسید ۴ مولار و اندازه ذرات ۱۱۱ میکرومتر بدست آمد. در مرحله ی دوم با استفاده از فرآیند سیمانتاسیون یون های نیکل توسط پودر فلز فداشونده ی آلومینیوم به صورت فلزی احیاء و تهنشین شداند. کیفیت و ساختاری پودر نیکل سنتز شده با استفاده از آنالیزهای FESEM،XRD و EDX مشخص گردید و نتایج بدست آمده امکان بازیابی بیش از ۹۶ درصد نیکل با خلوصی بیش از ۹۸% را تایید می کنند.

Authors

علی طاهری نجف آبادی

تهران، دانشگاه تهران، دانشکدگان علوم، دانشکده شیمی

حسین عبودی

تهران، دانشگاه تهران، دانشکدگان علوم، دانشکده شیمی

مجید سعیدی

تهران، دانشگاه تهران، دانشکدگان علوم، دانشکده شیمی